Vše co vás zajímá


Kategorie
Nabídka účasti v programu EFIM Fellowship

Nabídka účasti v programu EFIM Fellowship

Dovolujeme si vás informovat o programu Evropské federace interní medicíny "EFIM Fellowship". Program je určený pro všechny členy partnerských společností EFIM. S programem se pojí řada výhod, ze kterých je možné jmenovat užívání titulu FEFIM, snížený registrační poplatek na kongres, přístup k časopisu EJIM a další.

Webinář "Ambulantní specialisté ambulantním specialistům"

Webinář "Ambulantní specialisté ambulantním specialistům"

Záznam z webináře, který se konal 11. 3. 2021 je k dispozici na webu www.prolekare.online. Přednášející: MUDr. Mgr. Dagmar Záleská (právní kancelář ČLK), MUDr. Tomáš Hauer (Cévní Centrum České Budějovice), MUDr. Jiří Veselý (EDUMED Broumov)

Online semináře: Novinky v gastroenterologii a hepatologii

Online semináře: Novinky v gastroenterologii a hepatologii

Dovolujeme si vás informovat o konání online seminářů s názvem „Novinky v gastroenterologii a hepatologii“, které připravila hepatogastroenterologická klinika IKEM. Online semináře budou probíhat od dubna do července na platformě click-meeting. V případě zájmu je možné se zaregistrovat na všechny či jen na vámi zvolené semináře zdarma.

Je diagnóza tzv. prediabetu užitečnou informací u seniorů starších než 70 let?

Je diagnóza tzv. prediabetu užitečnou informací u seniorů starších než 70 let?

V citované studii si autoři položili otázku, jaké je riziko progrese tzv. prediabetu do diabetu II. typu u seniorů starších než 70 let. Prediabetes byl definován jako hladina glukózy na lačno 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l), nebo hladina glykovaného hemoglobinu - Hb1c 5,7% - 6,4%, tj. (39-46 mmol/mol) nebo přítomnost obou kritérií.

Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

S rostoucí průměrnou délkou dožití naší populace a zlepšující se léčbou akutních onemocnění narůstá podíl polymorbidních pacientů. Ve spolupráci s EFIM nově vznikla pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group, jejíž první iniciativou je pomocí krátkého dotazníku prozkoumat názory našich kolegů a jejich znalosti o poly- či multimorbiditě. Prosíme, jestli dotazník můžete vyplnit.

Stanovisko k tromboprofylaxi u nemocných s COVID-19

Stanovisko k tromboprofylaxi u nemocných s COVID-19

Rádi bychom s vámi sdíleli nové stanovisko České angiologické společnosti ČLS JEP k profylaxi vzniku tromboembolické nemoci (TEN), tj. žilní trombózy a plicní embolie u nemocných s COVID-19. Toto stanovisko podporuje výbor České internistické společnosti ČLS JEP.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.