Časopis Vnitřní lékařství


Časopis Vnitřní lékařství 

Vitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je vydáván nepřetržitě od roku 1955.

Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností ke kardiologii, diabetologii, poruchám metabolizmu i hematoonkologii. Jsou v něm uveřejňovány jak původní práce a přehledové referáty či kazuistiky, tak i doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu odborných společností z oblasti interní medicíny nebo abstrakta příspěvků z nejvýznamnějších odborných akcí.

Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i řady všeobecných lékařů.

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex.

Zkratka pro citování: Vnitř Lék Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtinaISSN: 0042–773XISSN pro on-line přístup: 1801–7592
 


Od roku 2020 dochází ke spojení časopisů Vnitřní lékařství a Interní medicína pro praxi.

Nadále bude vycházet jeden časopis "Vnitřní lékařství" se zcela novou koncepcí. 

Co je dále nového?

 • periodicita:  8× ročně
   
 • rubriky (Přehledový článek, Kazuistika, Farmakologický profil, Dobrá rada, Ve zkratce, Diferenciálně-diagnostické okénko aneb Na co se vás mohou zeptat u atestace...)
   
 • zaměření článků více pro praxi
   
 • formát a vzhled časopisu
   
 • redakční rada

Proč publikovat? 

 • Jde o oficiální časopis ČIS ČLS JEP a SIS SLS
   
 • Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex

V případě zájmu o publikovaní prosíme kontaktujete vydavatelství časopisu. 

Kontakt


VYDAVATELSTVÍ
Solen, s.r.o.

Lazecká 297/51 
779 00 Olomouc


ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA 
Mgr. Kateřina Dostálová

+420 725 003 510
dostalova@solen.cz


PŘEDPLATNÉ 
Bc. Hana Vincencová

+420 734 254 064
vincencova@solen.cz


SALES MANAGER
Mgr. Martin Jíša

+420 734 567 855
jisa@solen.cz

Předplatné 

Tištěnou verzi časopisu dostávají:

 • Předplatitelé - cena předplatného je 1 040 Kč (8 čísel/rok vč. supplement a poštovného)
   

 • Autoři a členové redakční rady
   

 • V případě zájmu o předplatné prosíme kontaktujete vydavatelství časopisu. 

Všichni členové ČIS získají elektronickou verzi časopisu.