Časopis Vnitřní lékařství


Časopis Vnitřní lékařství 

Vnitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je vydáván nepřetržitě od roku 1955. Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i řady všeobecných lékařů.

Citační zkratka: Vnitř Lék
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN 0042–773X (tištěná verze)
ISSN 1801–7592 (on-line verze)

Podrobné informace a jednotlivá online vydání časopisu najdete
na webových stránkách: https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/

Elektronická verze čísla 3/2024:


Od roku 2020 dochází ke spojení časopisů Vnitřní lékařství a Interní medicína pro praxi

Nadále bude vycházet jeden časopis "Vnitřní lékařství" se zcela novou koncepcí vycházející vstříc požadavkům čtenářů, a to nejen klinicky zaměřených lékařů, ale také internistů v ambulancích nemocnic i v terénu.

 • periodicita:  8× ročně
   

 • rubriky (Přehledový článek, Kazuistika, Farmakologický profil, Dobrá rada, Ve zkratce, Diferenciálně-diagnostické okénko aneb Na co se vás mohou zeptat u atestace...)
   

 • zaměření článků více pro praxi

Předplatné tištěné verze časopisu

 • Předplatné - cena předplatného je 1 600 Kč (8 čísel/rok vč. supplement a poštovného)
   

 • Jste-li lékař/ka do 35 let, nezapomeňte využít 50% slevu – cena předplatného je 800 Kč

V případě zájmu o předplatné prosíme kontaktujete vydavatelství časopisu. Předplatné je možné objednat emailem na predplatne@solen.cz nebo telefonicky na čísle 734 254 064

Proč publikovat? 

 • Jde o oficiální časopis ČIS ČLS JEP a SIS SLS
   
 • Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex

V případě zájmu o publikovaní prosíme kontaktujete vydavatelství časopisu. 

Kontakt


VYDAVATELSTVÍ
Solen, s.r.o.

Lazecká 297/51 
779 00 Olomouc


ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA 
Mgr. Kateřina Dostálová

+420 725 003 510
dostalova@solen.cz


SALES MANAGER
Mgr. Martin Jíša

+420 734 567 855
jisa@solen.cz