Členské příspěvky


V jednotlivých kategoriích je výše členských příspěvků ČIS následující:

  • do 30 let: 200 Kč
     

  • 31 – 35 let: 400 Kč
     
  • nad 35 let: 600 Kč
     
  • důchodci: 300 Kč

Roční příspěvek do České lékařské společnosti J. E. Purkyně je 500 Kč (pokud jste již členem jakékoliv společnosti v rámci ČLS JEP, platíte tento poplatek pouze jednou).

Složenku na úhradu členských příspěvků do organizačních složek ČLS JEP obdržíte na Vaši korespondenční adresu, kterou máte nahlášenou v centrální evidenci ČLS JEP.

Platba příspěvků

Příspěvky do ČIS je možno platit bankovním převodem na účet ČLS JEP - číslo: 0190837708/0300. Vzhledem k tomu, že veškeré údaje potřebné pro platbu konkrétního člena (Swift, v.s., k.s, částka) má k dispozici pouze členská evidence ČLS JEP, je třeba ji před platbou kontaktovat e-mailem: cle@cls.cz nebo telefonicky: 224 266 223, 773 307 009, 778 471 007, 778 775 059.

Stát se členem

Stanete se členem jedné z největších odborných společností, která sdružuje více než 2 000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny. Cílem České internistické společnosti, jakožto zástupce oboru interní medicíny, je neustále přinášet možnosti vzdělávání a dalšího profesního růstu všem svým členům, stejně tak jako zlepšování podmínek pro práci v rámci interního oboru.