Pracoviště s dostupným antidotem k dabigatranu


Seznam pracovišť v rámci České republiky, kde je dostupné specifické antidotum idarucizumab pro dabigatran etexilát.