Pracoviště s dostupným antidotem k dabigatranu


Mapa pracovišť v rámci České republiky, kde je dostupné specifické antidotum idarucizumab pro dabigatran etexilát.

Přehlednou interaktivní mapu, ve které po najetí kurzorem na město s dostupným antidotem se zobrazí informace o oddělení/klinice, najdete také ZDE.