Centra pro léčbu PCSK9 inhibitory


Seznam center a kontaktní údaje (v případě, že je centrum poskytlo ke zveřejnění).

Seznam center pro léčbu PCSK9-i

Hlavní město Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
speciální e-mailová adresa: cpk@vfn.cz

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze
Centrum pro léčbu poruch metabolizmu lipidů
Pracoviště preventivní  kardiologie, pavilon S2,
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel.: 236 055 331, 236 055 309

Fakultní nemocnice v Motole
- doc. MUDr. J. Piťha, CSc., Interní klinika,
tel. 224 434 067, pondělí 12:00 – 15:00
- prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., ÚLCHKB,
tel. 224 435 331, úterý – středa 11:00 – 13:00
- MUDr. Zimolová, Kardiologická klinika,
tel. 224 434 914, čtvrtek 13:00 -15:00

Nemocnice Na Homolce
e-mail: kardiologie@homolka.cz
(Prosíme do předmětu emailu uvést, že se jedná
o žádost o léčbu PSCK9-i.)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ambulance pro hyperlipoproteinémie
2. interní klinika 3. LFUK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
MUDr. Peter Riško
Tel. 267 163 683
Email: lipid@fnkv.cz

Královéhradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., III. interní gerontometabolická klinika
Ambulance: úterý 08:00 – 13:00, budova č.10, ambulance č.19, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 465, e-mail: vladimir.blaha@fnhk.cz

MUDr. Irma Dresslerová, I. interní kardiologická klinika
Ambulance: čtvrtek 10:30 – 15:30, budova č.10, ambulance č.12, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 889, e-mail: irma.dresslerova@fnhk.cz

MUDr. Jana Horáčková, Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Ambulance: čtvrtek 8:00 – 15:00, budova č. 22, hlásit se v kartotéce osteocentra
tel. 495 833 268, e-mail: jana.horackova@fnhk.cz

Jihočeský kraj

Nemocnice České Budějovice, a. s.
KARDIOCENTRUM, Kardiologické odd. – Ambulance preventivní kardiologie – každé úterý od 8:30 – 15:00, tel. 387 874 387 (objednání možno denně)
MUDr. Kateřina Řehoušková,
e-mail: rehouskova.katerina@nemcb.cz

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubice
HLP poradna
MUDr. Juraj Bujdák, Kardiologické oddělení Pardubické nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
tel. 466 014 157 mail: lipidypardubice@gmail.com
Ordinační hodiny: úterý a čtvrtek 12:30 – 15:00

Plzeňský kraj 

Fakultní nemocnice Plzeň
Centrum preventivní kardiologie – lipidová ordinace
II. interní klinika FN Plzeň –Bory (pavilon č. 3)
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Kontakt po telefonu: ve všední dny v čase 9:00 -11:00 na
tel. 377 402 737 – sestra Zdeňka Kvíderová
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. – e-mail: rosolova@fnplzen.cz
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. – e-mail: nussbaumerova@fnplzen.cz

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava, p. o.
Kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, Jihlava
Ambulance metabolismu lipidů
Lékař: MUDr. Markéta Chaurová
Sestry: Jana Tomášková, Jana Nováková
Tel: 567 157 844
Pondělí: 12:30 – 14:00 po předchozím telefonickém objednání

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno
Interní kardiologická klinika
Doc. MUD. Petr Kala, Ph.D., FESC,FSCAI – přednosta MUDr. Martina Šišáková – Ph.D. – koordinátor programu, tel: 532 233 519,
email: sisakova.martina@fnbrno.cz 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
speciální e-mailová adresa: okb.centrum@fnusa.cz

Karlovarský kraj 

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc
I. Interní klinika - kardilogická
Bc. Rec, e-mail: leo.rec@fnol.cz
Prosíme, aby veškeré žádosti o zvážení indikace léčby byly zasílány zásadně pouze mailovou formou.

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a nefrologická, lipidová poradna: tel. kontakt:  585 853 372, 585 854 742
doc. MUDr. David Karásek, PhD. e-mail: david.karasek@fnol.cz, MUDr. Lubica Cibičková, PhD. e-mail: lubica.cibickova@fnol.cz, MUDr. Dagmar Kovářová, PhD. e-mail: dagmar.kovarova@fnol.cz, prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. e-mail: helena.vaverkova@fnol.cz

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
e-mail: lipidy@kzcr.eu, kristina.kordikova@kzcr.eu
telefon: 477 114204
MUDr. Kristina Kordíková

Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava

Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Poradna pro hyperlipidemie, Oddělení klinické biochemie
MUDr. Václava Palánová, e-mail: vaclava.palanova@nemlib.cz
tel. ambulance: 485 312 107 (pro objednání všední dny v čase 11:00 - 14:00 hod)

Kardiocentrum, Ambulance preventivní kardiologie
MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, e-mail: sylvie.hruskova@nemlib.cz
tel. recepce KC: 485 312 632

Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
Lipidová ambulance Diabetologického centra
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
MUDr. Marta Jordánová, tel. 577 552 445, e-mail: lipidovaambulance@bnzlin.cz