Centra pro léčbu PCSK9 inhibitory


Seznam center a kontaktní údaje (v případě, že je centrum poskytlo ke zveřejnění).

Seznam center pro léčbu PCSK9-i

Hlavní město Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
speciální e-mailová adresa pro konzultace a odesílání pacientů k indikaci: cpk@vfn.cz

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze
Centrum pro léčbu poruch metabolizmu lipidů
Pracoviště preventivní kardiologie, pavilon S2,
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel.: 236 055 309

Fakultní Thomayerova nemocnice
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., 
e-mail: renata.cifkova@ftn.cz, tel. 2 6108 3694,
sekretariát: Miroslava Havlová, 
e-mail: miroslava.havlova@ftn.cz, tel. 2 6108 3694,
MUDr. Marie Jozífová,
e-mail: marie.jozifova@ftn.cz, tel. 2 6108 3815
MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D., e-mail: wohlp@gmail.competer.wohlfahrt@ftn.cz, tel. 2 6108 3817

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., ÚLCHKB,
tel.: 224 435 331, úterý–středa 11:00–13:00
MUDr. Zimolová, Kardiologická klinika,
tel.: 224 434 914, čtvrtek 13:00–15:00
MUDr. Šimon Macháček, Kardiologická klinika,
e-mail: simon.machacek@fnmotol.cz
MUDr. Martina Tuháčková, Kardiologická klinika
e-mail: martina.tuhackova@fnmotol.cz
tel.: 606 878 175
Cerebrovaskulární poradna, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
kontakt pro objednání e-mail: cmp@fnmotol.cz

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37, 150 00 Praha 5
speciální e-mailová adresa pro konzultace a odesílání pacientů k indikaci: kardiologie@homolka.cz
(Prosíme do předmětu emailu uvést, že se jedná
o žádost o léčbu PSCK9-i.)

Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
e-mail: info@uvn.cz, tel.: 973 208 333
Pozn.: S ÚVN nemá pro předepisování inhibitorů PCSK9 uzavřenu
smlouvu ZP ministerstva vnitra ČR (211) a RBP (213).

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Ambulance pro hyperlipoproteinémie
2. interní klinika 3. LFUK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
MUDr. Peter Riško,
tel. 267 163 683,
e-mail: lipid@fnkv.cz

Královéhradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., III. interní gerontometabolická klinika
Ambulance: úterý 08:00 – 13:00, budova č.10, ambulance č.19, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 465, e-mail: vladimir.blaha@fnhk.cz

MUDr. Irma Dresslerová, I. interní kardiologická klinika
Ambulance: čtvrtek 10:30 – 15:30, budova č.10, ambulance č.12, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 889, e-mail: irma.dresslerova@fnhk.cz

MUDr. Jana Horáčková, Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Ambulance: čtvrtek 8:00 – 15:00, budova č. 22, hlásit se v kartotéce osteocentra
tel. 495 833 268, e-mail: jana.horackova@fnhk.cz

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
tel.: 493 582 111, e-mail: nemjc@nemjc.cz
Smlouva s: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209),
ZP ministerstva vnitra ČR (211),
Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (207)

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov
tel.: 499 866 111
Smlouva s: Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (207)

Jihočeský kraj

Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
KARDIOCENTRUM, Kardiologické odd. – Ambulance preventivní kardiologie – každé úterý od 8:30 – 15:00, tel. 387 874 387 (objednání možno denně)
MUDr. Kateřina Řehoušková,
e-mail: rehouskova.katerina@nemcb.cz

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubice
HLP poradna
MUDr. Juraj Bujdák, Kardiologické oddělení Pardubické nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
tel. 466 014 153, e-mail: lipidypardubice@gmail.com
Ordinační hodiny: úterý 9:00 – 15:00

Plzeňský kraj 

Fakultní nemocnice Plzeň
Centrum preventivní kardiologie – lipidová ordinace
II. interní klinika FN Plzeň –Bory (pavilon č. 3)
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Kontakt po telefonu: ve všední dny v čase 9:00 -11:00 na
tel. 377 402 737 – sestra Zdeňka Kvíderová
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. – e-mail: rosolova@fnplzen.cz
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. – e-mail: nussbaumerova@fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín
Kardiologická klinika, FN Plzeň Lochotín
Kardiologická klinika - Neinvazivní kardiologie (vchod B, 3. patro), Alej Svobody 80, Plzeň
tel.: 377 103 340
MUDr. Radek Vančata - e-mail: vancatar@fnplzen.cz,
MUDr. Jan Lhotský - e-mail: lhotskyj@fnplzen.cz

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava, p. o.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava
Ambulance metabolismu lipidů
Lékař: MUDr. Markéta Chaurová
Sestry: Jana Tomášková, Jana Nováková
Tel: 567 157 844
Pondělí: 12:30 – 14:00 po předchozím telefonickém objednání
Interní oddělení Nemocnice Jihlava
Metabolická ambulance
Lékař: MUDr. Michal Policar
e-mail: policarm@nemji.cz

Středočeský kraj

MUDr. Jiří Březina, metabolické centrum s.r.o.
Nemocniční 487, 276 01 Mělník
tel.: 315 626 850, Neratovice – tel.: 315 682 541
Web: http://mudr-jiri-brezina.zdravotniregistr.cz/
Smlouva s: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
a Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (207)


Medicus Services s.r.o., Kardiologická ambulance
Nádražní 1317/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
tel.: 326 396 790, 604 415 479, 326 312 684
e-mail: kardiologie.brandys@seznam.cz
Smlouva s: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Oborová zdravotní
pojišťovna – OZP (207), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno
Kardiologická ambulance IKK FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Pavilon X, diagnosticko-terapeutické centrum, 2. patro
ordinační hodiny: denně 8:00–15:00
tel.: 532 233 519, e-mail: sisakova.martina@fnbrno.cz
Ambulance pro metabolické poruchy, OKB FN Brno
Jihlavská 20, 602 00 Brno. budova CH, 5.patro
ordinační hodiny: úterý, čtvrtek 12:00–16:00
tel.: 532 233 949
e-mail: buckova.dana@fnbrno.cz


Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53, 602 00 Brno
Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., MUDr. Ondřej Kyselák
Speciální e-mailová adresa :okb.centrum@fnusa.cz
tel.: 543 183 178
MUDr. Jiří Seménka , MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., FESC
PTCA ambulance I. Interní kliniky
tel.: 543 182 247
e-mail: ota.hlinoma@fnusa.cz, jiri.semenka@fnusa.cz
Doc. MUDr. Lábrová Růžena, Ph.D.
tel.: 543 182 211, e-mail: ruzena.labrova@fnusa.cz

Nemocnice Vyškov, p.o.
Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
tel.: 517 315 111
Smlouva s: ZP Ministerstva vnitra (211), Oborová zdravotní pojišťovna
– OZP (207)

Karlovarský kraj 

Karlovarská krajská nemocnice a. s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 354 225 111
e-mail: prevence@kkn.cz

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
I. Interní klinika - kardiologická:
MUDr. Eva Kociánová tel.: 588 442 682,
e-mail: hypertenzefnol@gmail.com
MUDr. Jana Obrová tel.: 588 445 429, e-mail: kvprevence@fnol.cz

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a nefrologická, lipidová poradna: tel. kontakt:  585 853 372, 585 854 742
prof. MUDr. David Karásek, PhD. e-mail: david.karasek@fnol.cz,
MUDr. Lubica Cibičková, PhD. e-mail: lubica.cibickova@fnol.cz,
MUDr. Dagmar Kovářová, PhD. e-mail: dagmar.kovarova@fnol.cz,
MUDr. Jan Schovánek, Ph.D., e-mail: jan.schovanek@fnol.cz

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa
e-mail: lipidy@kzcr.eu, kristina.kordikova@kzcr.eu
telefon: 477 114 204
MUDr. Kristina Kordíková

Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava-Poruba
Lipidové centrum Interní a kardiologické kliniky
Lipidová ambulance na Interní ambulanci
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC, MUDr. Pavla Jadrníčková
tel. 597 373 024, e-mail: lipidy@fno.cz

Lipidová ambulance na Kardiovaskulárním oddělení
Prim. MUDr. Marian Branny, Ph.D., MUDr. Darina Hadidová
tel. 597 372 558, e-mail: lipidy.kardiologie@fno.cz

Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
Lipidová poradna - biologická terapie 
Diabetologické centrum Městské nemocnice Ostrava, e-mail k objednání: lipidy@mnof.cz, telefon (sestra): 596 193 106, provozní doba: středa 13:00 - 15:30, čtvrtek 12:00 - 15:30, lékaři: MUDr. Jitka Homolová, MUDr. Lenka Koláčková, sestra: Renáta Michalisková

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
Konská 453, 739 61 Třinec
Kardiologická ambulance - MUDr. Jana Kypusová tel.: 558 304 426
Lipidová poradna - MUDr. Pavel Klus tel.: 558 304 617

Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10, 460 01 Liberec
Poradna pro hyperlipidemie, Oddělení klinické biochemie
MUDr. Václava Palánová, e-mail: vaclava.palanova@nemlib.cz
tel. ambulance: 485 312 107 (pro objednání všední dny v čase 11:00 - 14:00 hod)

Kardiocentrum, Ambulance preventivní kardiologie
MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, e-mail: sylvie.hruskova@nemlib.cz
tel. recepce KC: 485 312 632

Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Lipidová ambulance Diabetologického centra
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
MUDr. Marta Jordánová, tel. 577 552 445, e-mail: lipidovaambulance@bnzlin.cz
Dispečink kardiologie: tel.: 577 552 513.

Metabolická ambulance (biochemické odd.): tel.: 577 552 797
objednání pacientů – mobil: 602 642 663
konzultace:
MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM
MUDr. Irena Kurfürstová

MUDr. Nina Zemková s.r.o.
Masarykovo náměstí 155, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 604 386 261, e-mail: zemkova@gmail.com
Smlouva s: Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (207)