Centra pro léčbu PCSK9 inhibitory


Seznam center a kontaktní údaje (v případě, že je centrum poskytlo ke zveřejnění).

Seznam center pro léčbu PCSK9-i

Hlavní město Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
speciální e-mailová adresa pro konzultace a odesílání pacientů k indikaci: cpk@vfn.cz

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze
Centrum pro léčbu poruch metabolizmu lipidů
Pracoviště preventivní kardiologie, pavilon S2,
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel.: 236 055 331, 236 055 309

Fakultní Thomayerova nemocnice
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., 
e-mail: renata.cifkova@ftn.cz, tel. 2 6108 3694,
sekretariát: Miroslava Havlová, 
e-mail: miroslava.havlova@ftn.cz, tel. 2 6108 3694,
MUDr. Marie Jozífová,
e-mail: marie.jozifova@ftn.cz, tel. 2 6108 3815
MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D., e-mail: wohlp@gmail.com; peter.wohlfahrt@ftn.cz, tel. 2 6108 3817

Fakultní nemocnice v Motole
- prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., Interní klinika,
tel. 224 434 067, pondělí 12:00 – 15:00
- prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., ÚLCHKB,
tel. 224 435 331, úterý – středa 11:00 – 13:00
- MUDr. Petra Zimolová, Kardiologická klinika,
tel. 224 434 914, čtvrtek 13:00 -15:00
- Cerebrovaskulární poradna, Neurologická
klinika 2. LF UK a FN Motol, kontakt
pro objednání: cmp@fnmotol.cz

Nemocnice Na Homolce
speciální e-mailová adresa pro konzultace a odesílání pacientů k indikaci: kardiologie@homolka.cz
(Prosíme do předmětu emailu uvést, že se jedná
o žádost o léčbu PSCK9-i.)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ambulance pro hyperlipoproteinémie
2. interní klinika 3. LFUK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
MUDr. Peter Riško,
tel. 267 163 683,
e-mail: lipid@fnkv.cz

Královéhradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., III. interní gerontometabolická klinika
Ambulance: úterý 08:00 – 13:00, budova č.10, ambulance č.19, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 465, e-mail: vladimir.blaha@fnhk.cz

MUDr. Irma Dresslerová, I. interní kardiologická klinika
Ambulance: čtvrtek 10:30 – 15:30, budova č.10, ambulance č.12, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 889, e-mail: irma.dresslerova@fnhk.cz

MUDr. Jana Horáčková, Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Ambulance: čtvrtek 8:00 – 15:00, budova č. 22, hlásit se v kartotéce osteocentra
tel. 495 833 268, e-mail: jana.horackova@fnhk.cz

Jihočeský kraj

Nemocnice České Budějovice, a. s.
KARDIOCENTRUM, Kardiologické odd. – Ambulance preventivní kardiologie – každé úterý od 8:30 – 15:00, tel. 387 874 387 (objednání možno denně)
MUDr. Kateřina Řehoušková,
e-mail: rehouskova.katerina@nemcb.cz

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubice
HLP poradna
MUDr. Juraj Bujdák, Kardiologické oddělení Pardubické nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
tel. 466 014 157, e-mail: lipidypardubice@gmail.com
Ordinační hodiny: úterý a čtvrtek 12:30 – 15:00

Plzeňský kraj 

Fakultní nemocnice Plzeň
Centrum preventivní kardiologie – lipidová ordinace
II. interní klinika FN Plzeň –Bory (pavilon č. 3)
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Kontakt po telefonu: ve všední dny v čase 9:00 -11:00 na
tel. 377 402 737 – sestra Zdeňka Kvíderová
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. – e-mail: rosolova@fnplzen.cz
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. – e-mail: nussbaumerova@fnplzen.cz

Kardiologická klinika - Neinvazivní kardiologie (vchod B, 3. patro), Alej Svobody 80, Plzeň
tel.: 377 103 340
MUDr. Radek Vančata - e-mail: vancatar@fnplzen.cz,
MUDr. Jan Lhotský - e-mail: lhotskyj@fnplzen.cz

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava, p. o.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
- Kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava
Ambulance metabolismu lipidů
Lékař: MUDr. Markéta Chaurová
Sestry: Jana Tomášková, Jana Nováková
Tel: 567 157 844
Pondělí: 12:30 – 14:00 po předchozím telefonickém objednání
- Interní oddělení Nemocnice Jihlava
Metabolická ambulance
Lékař: MUDr. Michal Policar
e-mail: policarm@nemji.cz

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno
Interní kardiologická klinika
Doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI – přednosta, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. – koordinátor programu, tel: 532 233 519,
e-mail: sisakova.martina@fnbrno.cz 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
speciální e-mailová adresa: okb.centrum@fnusa.cz

Karlovarský kraj 

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc
I. Interní klinika - kardiologická:
MUDr. Eva Kociánová tel.: 588 442 682,
e-mail: hypertenzefnol@gmail.com
MUDr. Jana Obrová tel.: 588 445 429, e-mail: jana.obrova@fnol.cz

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a nefrologická, lipidová poradna: tel. kontakt:  585 853 372, 585 854 742
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. e-mail: david.karasek@fnol.cz,
MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D. e-mail: lubica.cibickova@fnol.cz,
MUDr. Dagmar Kovářová, Ph.D. e-mail: dagmar.kovarova@fnol.cz

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
e-mail: lipidy@kzcr.eu, kristina.kordikova@kzcr.eu
telefon: 477 114204
MUDr. Kristina Kordíková

Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava
Lipidové centrum Interní a kardiologické kliniky
- Lipidová ambulance na Interní ambulanci
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC, MUDr. Pavla Jadrníčková
tel. 597 373 024, e-mail: lipidy@fno.cz

- Lipidová ambulance na Kardiovaskulárním oddělení
Prim. MUDr. Marian Branny, Ph.D., MUDr. Darina Hadidová
tel. 597 372 558, e-mail: lipidy.kardiologie@fno.cz

Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Lipidová poradna - biologická terapie 
Diabetologické centrum Městské nemocnice Ostrava, e-mail k objednání: lipidy@mnof.cz, telefon (sestra): 596 193 106, provozní doba: středa 13:00 - 15:00, čtvrtek 13:00 - 15:00, lékaři: MUDr. Jitka Homolová, MUDr. Lenka Koláčková, sestra: Renáta Michalisková

Nemocnice Podlesí a.s.
Konská 453, 739 61 Třinec
Kardiologická ambulance - MUDr. Jana Kypusová tel.: 558 304 426
Lipidová poradna - MUDr. Pavel Klus tel.: 558 304 617, e-mail: pavel.klus@npo.agel.cz

Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Poradna pro hyperlipidemie, Oddělení klinické biochemie
MUDr. Václava Palánová, e-mail: vaclava.palanova@nemlib.cz
tel. ambulance: 485 312 107 (pro objednání všední dny v čase 11:00 - 14:00 hod)

Kardiocentrum, Ambulance preventivní kardiologie
MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, e-mail: sylvie.hruskova@nemlib.cz
tel. recepce KC: 485 312 632

Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
Interní oddělení
Lipidová ambulance Diabetologického centra
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
MUDr. Marta Jordánová, tel. 577 552 445, e-mail: lipidovaambulance@bnzlin.cz