Centra pro léčbu PCSK9 inhibitory


Seznam center a kontaktní údaje (v případě, že je centrum poskytlo ke zveřejnění).

Seznam center pro léčbu PCSK9-i

Hlavní město Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
speciální e-mailová adresa: cpk@vfn.cz

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze
Centrum pro léčbu poruch metabolizmu lipidů
Pracoviště preventivní  kardiologie, pavilon S2,
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel.: 236 055 331, 236 055 309

Fakultní nemocnice v Motole
- doc. MUDr. J. Piťha, CSc., Interní klinika,
tel. 224 434 067, pondělí 12:00 – 15:00
- prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., ÚLCHKB,
tel. 224 435 331, úterý – středa 11:00 – 13:00
- MUDr. Zimolová, Kardiologická klinika,
tel. 224 434 914, čtvrtek 13:00 -15:00

Nemocnice Na Homolce
e-mail: kardiologie@homolka.cz
(Prosíme do předmětu emailu uvést, že se jedná
o žádost o léčbu PSCK9-i.)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ambulance pro hyperlipoproteinémie
2. interní klinika 3. LFUK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
MUDr. Peter Riško
Tel. 267 163 683
Email: lipid@fnkv.cz

Královéhradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., III. interní gerontometabolická klinika
Ambulance: úterý 08:00 – 13:00, budova č.10, ambulance č.19, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 465, e-mail: vladimir.blaha@fnhk.cz

MUDr. Irma Dresslerová, I. interní kardiologická klinika
Ambulance: čtvrtek 10:30 – 15:30, budova č.10, ambulance č.12, hlásit se v kartotéce tel. 495 833 889, e-mail: irma.dresslerova@fnhk.cz

MUDr. Jana Horáčková, Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Ambulance: čtvrtek 8:00 – 15:00, budova č. 22, hlásit se v kartotéce osteocentra
tel. 495 833 268, e-mail: jana.horackova@fnhk.cz

Jihočeský kraj

Nemocnice České Budějovice, a. s.
KARDIOCENTRUM, Kardiologické odd. – Ambulance preventivní kardiologie – každé úterý od 8:30 – 15:00, tel. 387 874 387 (objednání možno denně)
MUDr. Kateřina Řehoušková,
e-mail: rehouskova.katerina@nemcb.cz

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubice
HLP poradna
MUDr. Juraj Bujdák, Kardiologické oddělení Pardubické nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
tel. 466 014 157 mail: lipidypardubice@gmail.com
Ordinační hodiny: úterý a čtvrtek 12:30 – 15:00

Plzeňský kraj 

Fakultní nemocnice Plzeň
Centrum preventivní kardiologie – lipidová ordinace
II. interní klinika FN Plzeň –Bory (pavilon č. 3)
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Kontakt po telefonu: ve všední dny v čase 9:00 -11:00 na
tel. 377 402 737 – sestra Zdeňka Kvíderová
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. – e-mail: rosolova@fnplzen.cz
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. – e-mail: nussbaumerova@fnplzen.cz

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava, p. o.
Kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, Jihlava
Ambulance metabolismu lipidů
Lékař: MUDr. Markéta Chaurová
Sestry: Jana Tomášková, Jana Nováková
Tel: 567 157 844
Pondělí: 12:30 – 14:00 po předchozím telefonickém objednání

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno
Interní kardiologická klinika
Doc. MUD. Petr Kala, Ph.D., FESC,FSCAI – přednosta MUDr. Martina Šišáková – Ph.D. – koordinátor programu, tel: 532 233 519,
email: sisakova.martina@fnbrno.cz 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
speciální e-mailová adresa: okb.centrum@fnusa.cz

Karlovarský kraj 

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc
I. Interní klinika - kardilogická
Bc. Rec, e-mail: leo.rec@fnol.cz
Prosíme, aby veškeré žádosti o zvážení indikace léčby byly zasílány zásadně pouze mailovou formou.

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a nefrologická, lipidová poradna: tel. kontakt:  585 853 372, 585 854 742
doc. MUDr. David Karásek, PhD. e-mail: david.karasek@fnol.cz, MUDr. Lubica Cibičková, PhD. e-mail: lubica.cibickova@fnol.cz, MUDr. Dagmar Kovářová, PhD. e-mail: dagmar.kovarova@fnol.cz, prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. e-mail: helena.vaverkova@fnol.cz

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
e-mail: lipidy@kzcr.eu, kristina.kordikova@kzcr.eu
telefon: 477 114204
MUDr. Kristina Kordíková

Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava

Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
Lipidová ambulance Diabetologického centra
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
MUDr. Marta Jordánová, tel. 577 552 445, e-mail: lipidovaambulance@bnzlin.cz