Aktualizace kontaktních údajů


Buďte s námi neustále ve spojení

V rámci zlepšení vzájemné komunikace a Vaší informovanosti o akcích a aktivitách České internistické společnosti bychom Vás rádi požádali o aktualizaci Vašich kontaktních údajů
v případě jakýchkoliv změn. Zejména prosíme o doplnění Vaší emailové adresy, kam Vám
budeme zasílat aktuální informace.  
Přes tento formulář je možné také aktualizovat své údaje pro účely voleb do výboru a revizní komise ČIS.

Vaše stávající údaje

Nutné vyplnit pro Vaši identifikaci.

Aktualizace údajů

Vyplňte pouze pole, která chcete aktualizovat.

Osobní údaje

 • Vyberte
 • Lékař
 • NLZP

Pracoviště

 • Vyberte
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Zlínský kraj
 • Zahraničí

Adresa bydliště

 • Vyberte
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Zlínský kraj
 • Zahraničí

Poznámka

Údaje ve formuláři slouží pro vzájemnou komunikaci členů ČIS ČLS JEP a pro potřebu výboru této organizační složky ČLS JEP. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna Směrnicí č. 1/2018 a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno. Rodné číslo člena bude použito pouze
v případech, kdy je RČ vyžadováno zvláštním zákonem.

Beru na vědomí následující informace o mých právech k osobním údajům, tj. že mám právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů,
 • na přístup k mým osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • na informace o způsobu zpracování osobních údajů a na provedení opravy osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování a na přenesení údajů pro předání jinému správci,
 • podat námitky proti zpracování mých osobních údajů.