Vedení společnosti


Výbor společnosti pro funkční období 2018 – 2022


PŘEDSEDA

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

+420 224 962 946
richard.ceska@vfn.cz


VĚDECKÝ SEKRETÁŘ

MUDr. Luboš Kotík, CSc.
I. interní klinika FTN Praha

+420 261 082 540
lubos.kotik@ftn.cz


POKLADNÍK

MUDr. Petr Svačina, CSc.

+420 777 333 444
svacinavl@hotmail.com
svacinavl@seznam.cz
 


1. MÍSTOPŘEDSEDA

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

+420 224 962  910
jwidi@lf1.cuni.cz


2. MÍSTOPŘEDSEDA

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny Brno

+420 543 182 252
miroslav.soucek@fnusa.cz


3. MÍSTOPŘEDSEDA

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika
FN u sv. Anny Brno

+420 543 182 200
jindrich.spinar@gmail.com


Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

+420 224 434 560
milan.kvapil@fnmotol.cz 


MUDr. Jana Lacinová
Polikl. Zahradní Město, interní amb. Praha 10

+420 267 295 326
jana.lacinova@volny.cz


Prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
Interní oddělení Nemocnice Znojmo

+420 515 215 270
zdenek.monhart@nemzn.cz


MUDr. Jan Nedvídek
Odd. všeobecné interny Krajské nemocnice Liberec

+420 485 312 736
jan.nedvidek@nemlib.cz


Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
II. Interní klinika FN Plzeň

+420 377 402 384
rosolova@fnplzen.cz


Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

+420 224 916 745
jan.skrha@lf1.cuni.cz


Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

+420 597 375 202
jan.vaclavik@fno.cz


Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní klinika FN u sv. Anny Brno

+420 543 182 204
jiri.vitovec@fnusa.cz


Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

+420 224 962 961
michal.vrablik@vfn.cz

Krajští konzultanti


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

+420 224 962 922
michal.krsek@vfn.cz


STŘEDOČESKÝ KRAJ

MUDr. Luboš Kotík, CSc.
I. interní klinika FTN Praha

+420 261 082 540
lubos.kotik@ftn.cz


LIBERECKÝ KRAJ

MUDr. Jan Nedvídek
Odd. všeobecné interny Krajské nemocnice Liberec

+420 485 312 736
jan.nedvidek@nemlib.cz


ÚSTECKÝ KRAJ

MUDr. Jan Nebáznivý
Interní odd. Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

+420 737 230 791
jan.nebaznivy@kzcr.cz


KARLOVARSKÝ KRAJ

Prim. MUDr. Jaroslav Žák
Interní odd. Karlovarské 
krajské nemocnice, a.s.

+420 353 115 434
jaroslav.zak@kkn.cz


PLZEŇSKÝ KRAJ

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
II. interní klinika FN Plzeň

+420 377 402 591
filipovsky@fnplzen.cz


JIHOČESKÝ KRAJ

prim. MUDr. Pavel Havránek
Interní odd. Nemocnice České Budějovice

+420 387 875 301
phavran@volny.cz


KRAJ VYSOČINA

prim. MUDr. Jaroslav Točík
Interní odd. Nemocnice Jihlava

+420 567 157 631
tocikj@nemji.cz
 


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny Brno

+420 543 182 252
miroslav.soucek@fnusa.cz


ZLÍNSKÝ KRAJ

Prim. MUDr. Jiří Latta
Interní klinika KN T. Bati, a.s.

+420 577 552 710
latta@bnzlin.cz


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
FN Hradec Králové

+420 495 832 154
zdenek.zadak@fnhk.cz


PARDUBICKÝ KRAJ

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Pardubická krajská nemocnice a.s.

+420 466 014 101
petr.vojtisek@nemocnice-pardubice.cz


OLOMOUCKÝ KRAJ

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
FN Olomouc

+420 588 443 374
pavel.horak@fnol.cz


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
FN Ostrava

+420 597 375 201
arnost.martinek@fno.cz

Revizní komise


PŘEDSEDA

MUDr. Jiří Orság, Ph.D.
FN Olomouc

+420 588 444 747
jiri.orsag@fnol.cz


Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN

+420 224 962 922
stepan.svacina@lf1.cuni.cz


MUDr. Milan Tržil
Interní ambulance Znojmo

+420 515 242 595
mudrtrzil@volny.cz

Akreditační komise


PŘEDSEDA

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny Brno

+420 543 182 252
miroslav.soucek@fnusa.cz


MÍSTOPŘEDSEDA

Prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
Interní oddělení Nemocnice Znojmo

+420 515 215 270
zdenek.monhart@nemzn.cz


Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
FN Ostrava

+420 597 375 201
arnost.martinek@fno.cz


MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
Chirurgická klinika FN Hradec Králové

+420 495 834 134
havele@lfhk.cuni.cz


MUDr. Jakub Tocháček
Interní odd. Domažlická nemocnice

+420 379 710 238
jakub.tochacek@domazlice.nemocnicepk.cz


MUDr. Ján Bánik

Interní odd. Orlickoústecká nemocnice

+420 465 710 227
jan.banik@nempk.cz


MUDr. Jaroslav Točík
Interní odd. Nemocnice Jihlava

+420 567 157 231
tocikj@nemji.cz


MUDr. Milan Kubek
Česká lékařská komora

+420 257 211 329
prezident@clkcr.cz


MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Pardubická krajská nemocnice a.s.

+420 466 014 101
petr.vojtisek@nemocnice-pardubice.cz


MUDr. Štěpán Votoček
Interní odd Nemocnice Slaný

+420 312 575 110
stepan.votocek@nemsl.cz


Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

+420 224 962 922
michal.krsek@vfn.cz


Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
FN Olomouc

+420 588 442 203
josef.zadrazil@fnol.cz


Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

+420 224 962 946
richard.ceska@vfn.cz


Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
I. interní klinika FN Plzeň

+420 377 103 500
matejovic@fnplzen.cz


Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN

+420 224 962 922
stepan.svacina@lf1.cuni.cz

Sekretariát