Vedení společnosti


Výbor společnosti pro funkční období 2022 - 2026


PŘEDSEDA

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

richard.ceska@vfn.cz


1. MÍSTOPŘEDSEDA

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

jwidi@lf1.cuni.cz


2. MÍSTOPŘEDSEDA

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny Brno

miroslav.soucek@fnusa.cz


VĚDECKÝ SEKRETÁŘ

Prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Interní oddělení Nemocnice Znojmo

zdenek.monhart@nemzn.cz


POKLADNÍK

Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

jan.vaclavik@fno.cz


ČLENOVÉ VÝBORU

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM

halm@ikem.cz


Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

dkare@lf1.cuni.cz 


MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Interní klinika FTN Praha

lubos.kotik@ftn.cz


Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
II. Interní klinika FN Plzeň

rosolova@fnplzen.cz


MUDr. Petr Svačina


svacinavl@seznam.cz


Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

jan.skrha@lf1.cuni.cz


MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

jan.skrha2@lf1.cuni.cz


Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
Klinika nefrologie VFN Praha

vladimir.tesar@vfn.czProf. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní klinika FN u sv. Anny Brno

jiri.vitovec@fnusa.cz


Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., FEFIM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

michal.vrablik@vfn.cz

ZÁSTUPCE AMBULANTNÍCH INTERNISTŮ
MUDr. Tomáš Hauer
Cévní centrum České Budějovice s.r.o.

hauer.tomas@gmail.com

Revizní komise


PŘEDSEDA

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Ústav farmakologie 3. LF UK Praha

jan.bultas@lf3.cuni.cz


Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Ústav hygieny a epidem. 1. LF UK a VFN Praha

eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

stepan.svacina@lf1.cuni.cz

Krajští konzultanti


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

krajský konzultant

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

michal.krsek@vfn.cz


STŘEDOČESKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.
I. interní klinika FTN Praha

lubos.kotik@ftn.cz


LIBERECKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prim. MUDr. Jan Nedvídek
Interní odd. Krajské nemocnice Liberec

jan.nedvidek@nemlib.cz


JIHOČESKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prim. MUDr. Ladislav Gergely
Interní odd. Nemocnice Písek

gergely@nemopisek.cz


senior advisor

MUDr. Pavel Havránek
Interní odd. Nemocnice České Budějovice

phavran@volny.cz


PLZEŇSKÝ KRAJ

krajský konultant

Prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
II. interní klinika FN Plzeň

seidlerovaji@fnplzen.cz


senior advisor

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
II. interní klinika FN Plzeň

filipovsky@fnplzen.cz


KARLOVARSKÝ KRAJ

krajský konzultant

MUDr. Miroslav Vdoviak
Interna, centrum pro terapii osteoporózy
Karlovy Vary

m.vdov@tiscali.cz


senior advisor

Prim. MUDr. Jaroslav Žák
Interní odd. Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

jaroslav.zak@kkn.cz


ÚSTECKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prim. MUDr. Jiří Laštůvka
Interní odd. Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem

jiri.lastuvka@kzcr.eu


senior advisor

MUDr. Jan Nebáznivý
Interní odd. Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem

jan.nebaznivy@kzcr.eu


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
III. interní gerontometabolická klinika FN
Hradec Králové

vladimir.blaha@fnhk.cz


senior advisor

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj
FN Hradec Králové

zdenek.zadak@fnhk.cz


PARDUBICKÝ KRAJ

krajský konzultant

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Interní klinika Pardubické krajské
nemocnice

petr.vojtisek@nempk.cz


KRAJ VYSOČINA

krajský konzultant

Prim. MUDr. Jaroslav Točík
Interní odd. Nemocnice Jihlava

tocikj@nemji.cz


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny Brno

miroslav.soucek@fnusa.cz


OLOMOUCKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika FN Olomouc

pavel.horak@fnol.cz


ZLÍNSKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prim. MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.
Interní oddělení KN T. Bati, a.s., Zlín

kojecky@bnzlin.cz


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

krajský konzultant

Prim. MUDr. Bořek Lačňák
Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

borek.lacnak@fno.cz

Akreditační komise


PŘEDSEDA

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny Brno

miroslav.soucek@fnusa.cz


MÍSTOPŘEDSEDA

Prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Interní oddělení Nemocnice Znojmo

zdenek.monhart@nemzn.cz


Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
FN Ostrava

arnost.martinek@fno.cz


MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
Chirurgická klinika FN Hradec Králové

havele@lfhk.cuni.cz


MUDr. Jakub Tocháček
Interní oddělení Sušická nemocnice

 


Prim. MUDr. Ján Bánik

Interní oddělení Orlickoústecká nemocnice

jan.banik@nempk.cz


Prim. MUDr. Jaroslav Točík
Interní oddělení Nemocnice Jihlava

tocikj@nemji.cz


MUDr. Milan Kubek
Česká lékařská komora

prezident@clkcr.cz


MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.
Pardubická krajská nemocnice a.s.

petr.vojtisek@nempk.cz


MUDr. Štěpán Votoček
Interní oddělení Nemocnice Slaný

stepan.votocek@nemsl.cz


Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

michal.krsek@vfn.cz


Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
FN Olomouc

josef.zadrazil@fnol.cz


Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

richard.ceska@vfn.cz


Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
I. interní klinika FN Plzeň

matejovic@fnplzen.cz


Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

stepan.svacina@lf1.cuni.cz