Medicína vyžaduje celoživotní vzdělávání


Atestace

Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství


JARO 2020

LF UK Plzeň 20.4. - 24.4.
více informací ZDE
Kontakt: 377 593 430 431, 432

LF UP Olomouc 11.5. - 15.5.
více informací ZDE
Kontakt: 585 632 009


PODZIM 2020

3. LF UK Praha 23.11. - 27.11.
více informací ZDE
Kontakt: 267 102 111

LF UK Hradec Králové 30.11. - 4.12.
více informací ZDE
Kontakt: 495 816 220

Harmonogram předatestačních kurzů v roce 2020

Předatestační kurz včetně zkušebního testu zajišťuje v předstihu LF před termínem atestační zkoušky (kurz je povinný pro všechny, kteří se hlásí k atestaci). Sledujte webové stránky příslušných fakult, které organizují atestace v daném roce pro bližší informace o termínu konání.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2019, je k dispozici ZDE.

Zkoušky po základním interním kmeni

Termíny zkoušek


1. LF UK Praha

JARO
16. - 20. 3. 2020
20. - 24. 4. 2020

PODZIM
19. - 23. 10. 2020


2. LF UK Praha

JARO
16. 4. 2020
23. 4. 2020

PODZIM
5. - 6. 10. 2020


3. LF UK Praha

JARO
16. - 20. 3. 2020
PODZIM
19. - 23. 10. 2020


LF UK Plzeň

JARO
9. - 13. 3. 2020
PODZIM
12. - 15. 10. 2020


LF UK Hradec Králové

JARO
23., 25., 27. 3. 2020
PODZIM
8. - 9. 10. 2020


LF MU Brno

JARO
9. - 11. 3. 2020
PODZIM
14. - 16. 9. 2020


LF UP Olomouc

JARO
24. - 28. 2. 2020
PODZIM
12. - 16. 10. 2020


LF Ostrava

JARO
3. - 5. 3. 2020
PODZIM
22. - 24. 9. 2020

Kmenové otázky z vnitřního lékařství

Vzdělávací program 
vnitřního lékařství

Vzdělávací program specializačního oboru vnitřní lékařství - vlastní specializovaný výcvik

 

Vzdělávací program interního kmene

Široce založený společný kmen by měl umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor.