Medicína vyžaduje celoživotní vzdělávání


Atestace

Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství

Sledujte webové stránky příslušných fakult, které organizují atestace v daném roce pro bližší informace o termínu konání a s ohledem na případné aktuality.


JARO 2024

LF UK Plzeň
Více informací ZDE
Kontakt: 377 593 435 nebo 773 144 688

LF UP Olomouc
Více informací ZDE
Kontakt: 585 632 064


PODZIM 2024

LF UK Hradec Králové
Více informací ZDE
Kontakt: specializacnivzdelavani@lfhk.cuni.cz

3. LF UK Praha
Více informací ZDE
Kontakt: 267 102 437 nebo 267 102 435

Konkrétní termíny atestací naleznete na webových stránkách jednotlivých fakult.
Více informací je také na stránkách MZ ČR.

Harmonogram předatestačních kurzů v roce 2024

Termíny předatestačních kurzů z vnitřního lékařství

Předatestační kurz včetně zkušebního testu zajišťuje v předstihu LF před termínem atestační zkoušky (kurz je povinný pro všechny, kteří se hlásí k atestaci). Doporučujeme sledovat webové stránky příslušných fakult, které organizují atestace v daném roce.

Atestační otázky

Program 2015 a starší - uchazeči, kteří mají součástí vzdělávacího programu vypracování atestační práce, mají u atestační zkoušky pouze 2 otázky

Program 2019 - uchazeči, kteří nově již nemusí vypracovat atestační práci, si tahají 3 otázky ze 3 okruhů otázek, po jedné z každého okruhu

Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2019, je k dispozici ZDE.

Zkoušky po základním interním kmeni

Termíny zkoušek 2024


Informace s konkrétními termíny zkoušek po základním interním kmeni naleznete na stránkách MZ ČR.

Kmenové otázky z vnitřního lékařství

Vzdělávací program 
vnitřního lékařství

Vzdělávací program specializačního oboru vnitřní lékařství - vlastní specializovaný výcvik

 

Vzdělávací program interního kmene

Široce založený společný kmen by měl umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor.