Medicína vyžaduje celoživotní vzdělávání


Atestace

Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství


JARO 2020

LF UK Plzeň – více informací ZDE
Kontakt: 377 593 430 431, 432

LF UP Olomouc – více informací ZDE
Kontakt: 585 632 009


PODZIM 2020

3. LF UK Praha – více informací ZDE
Kontakt: 267 102 111

LF UK Hradec Králové – více informací ZDE
Kontakt: 495 816 220

Harmonogram předatestačních kurzů v roce 2020

Předatestační kurz včetně zkušebního testu zajišťuje v předstihu LF před termínem atestační zkoušky (kurz je povinný pro všechny, kteří se hlásí k atestaci). Sledujte webové stránky příslušných fakult, které organizují atestace v daném roce pro bližší informace o termínu konání.

Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2019, je k dispozici ZDE.

Zkoušky po základním interním kmeni

Termíny zkoušek

1. LF UK Praha: 2. - 4. 12. 2019

2. LF UK Praha: 25. - 28. 11. 2019

3. LF UK Praha: 10. - 13. 12. 2019

LF UK Plzeň: 10. - 13. 12. 2019

LF UK Hradec Králové: 25.11., 29.11., 9. 12. 2019

LF MU Brno: 20. - 22. 11. 2019

LF UP Olomouc: 25. - 29. 11. 2019

LF Ostrava: 6. 12. 2019

Kmenové otázky z vnitřního lékařství

Vzdělávací program 
vnitřního lékařství

Vzdělávací program specializačního oboru vnitřní lékařství - vlastní specializovaný výcvik

 

Vzdělávací program interního kmene

Široce založený společný kmen by měl umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor.