Medicína vyžaduje celoživotní vzdělávání


Atestace

Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství

Sledujte webové stránky příslušných fakult, které organizují atestace v daném roce pro bližší informace o termínu konání a s ohledem na případné aktuality.


JARO 2023

1. LF UK Praha
Více informací ZDE
Kontakt: 224 964 422 nebo 224 964 304

LF Ostrava
Více informací ZDE
Kontakt: 553 461 707


PODZIM 2023

2. LF UK Praha
Více informací ZDE
Kontakt: 224 435 856

LF MU Brno
Více informací ZDE
Kontakt: 549 498 283

Konkrétní termíny atestací naleznete na webových stránkách jednotlivých fakult.
Více informací je také na stránkách MZ ČR.

Harmonogram předatestačních kurzů v roce 2023

Termíny předatestačních kurzů z vnitřního lékařství

Předatestační kurz včetně zkušebního testu zajišťuje v předstihu LF před termínem atestační zkoušky (kurz je povinný pro všechny, kteří se hlásí k atestaci). Doporučujeme sledovat webové stránky příslušných fakult, které organizují atestace v daném roce.

Atestační otázky

Program 2015 a starší - uchazeči, kteří mají součástí vzdělávacího programu vypracování atestační práce, mají u atestační zkoušky pouze 2 otázky

Program 2019 - uchazeči, kteří nově již nemusí vypracovat atestační práci, si tahají 3 otázky ze 3 okruhů otázek, po jedné z každého okruhu

Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, která nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2019, je k dispozici ZDE.

Zkoušky po základním interním kmeni

Termíny zkoušek 2023


Informace s konkrétními termíny zkoušek po základním interním kmeni naleznete na stránkách MZ ČR.

Kmenové otázky z vnitřního lékařství

Vzdělávací program 
vnitřního lékařství

Vzdělávací program specializačního oboru vnitřní lékařství - vlastní specializovaný výcvik

 

Vzdělávací program interního kmene

Široce založený společný kmen by měl umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor.