Vzdělávací program interního kmene


Základní interní kmen

Základní interní kmen v délce 30 měsíců

Důsledkem stárnutí populace je zvyšující se počet pacientů trpících více než jednou chronickou chorobou. Tato situace vyžaduje často účast několika různých odborníků podílejících se na jejich léčbě. Je nezbytné, aby všechny specializace vycházející z interny měly základní znalosti tohoto oboru. Široce založený společný kmen by měl následně umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor. Minimálně 2 roky nepřetržitého společného kmene přípravy ve vnitřním lékařství jsou nezbytné k poskytnutí potřebné šíře zkušeností pro lékaře předcházející přípravě v jakémkoliv lékařském oboru vycházejícím z vnitřního lékařství. Tato doba výcviku ve vnitřním lékařství je považována za nezbytnou s ohledem na demografické změny v populaci se zvyšujícím se počtem starších pacientů postižených více nemocemi.

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
(Sbírka zákonů ČR, říjen 2018)

Povinná praxe v rámci základního interního kmene

interna


2 měsíce anesteziologie a intenzivní medicína
2 měsíce chirurgie
2 měsíce interna - oddělení s neselektovaným příjmem

8 měsíců interna – lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem
5 měsíců interna – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)
4 měsíce JIP
1 měsíc ordinace PL

6 měsíců náplň dle školitele po dohodě se školencem (praxe v jednom nebo více z těchto oborů – geriatrie, infekční, neurologie, klinická onkologie, pneumologie, interna)

další obory navazující
na interní kmen


2 měsíce anesteziologie a intenzivní medicína
2 měsíce chirurgie
2 měsíce interna - oddělení s neselektovaným příjmem

8 měsíců interna – lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem
5 měsíců interna – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)
4 měsíce JIP
1 měsíc ordinace PL

6 měsíců náplň dle školitele po dohodě se školencem (praxe v jednom nebo více z těchto oborů – alergologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie, infekční, kardiologie, klinická biochemie, klinická onkologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, nefrologie, nukleární medicína, pneumologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urgentní medicína, interna)

všeobecné praktické
lékařství


2 měsíce anesteziologie a intenzivní medicína
2 měsíce chirurgie
2 měsíce interna - oddělení s neselektovaným příjmem

8 měsíců interna – lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem
5 měsíců interna – příjmová ambulance (bezprahový nebo nízkoprahový příjem)
3 měsíce JIP
6 měsíců ordinace PL

1 měsíc gynekologie a porodnictví
1 měsíc pediatrie


V případě dotazů k novému vzdělávacímu programu je možné kontaktovat prim. MUDr. Zdeňka Monharta, Ph.D. na emailu zdenek.monhart@nemzn.cz.