Vzdělávací program interního kmene


Základní interní kmen – pracovní verze významného dokumentu vzdělávacího programu

Výbor České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Základní interní kmen v délce 30 měsíců

Důsledkem stárnutí populace je zvyšující se počet pacientů trpících více než jednou chronickou chorobou. Tato situace vyžaduje často účast několika různých odborníků podílejících se na jejich léčbě. Je nezbytné, aby všechny specializace vycházející z interny měly základní znalosti tohoto oboru. Široce založený společný kmen by měl následně umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor. Minimálně 2 roky nepřetržitého společného kmene přípravy ve vnitřním lékařství jsou nezbytné k poskytnutí potřebné šíře zkušeností pro lékaře předcházející přípravě v jakémkoliv lékařském oboru vycházejícím z vnitřního lékařství. Tato doba výcviku ve vnitřním lékařství je považována za nezbytnou s ohledem na demografické změny v populaci se zvyšujícím se počtem starších pacientů postižených více nemocemi.

Povinná praxe v rámci základního interního kmene

interna


2 měsíce interna
2 měsíce chirurgie
2 měsíce ARO nebo urgentní medicína (tj. UP, ZZS)

8 měsíců interna – lůžkové oddělení (preference všeobecně zaměřeného interního pracoviště)
5 měsíců neselektovaný (bezprahový či nízkoprahový) interní příjem
4 měsíce JIP
1 měsíc ordinace PL

6 měsíců náplň dle školitele (předpoklad pobytu na interních oborech – geriatrie, infekční, neurologie, onkologie, plicní, ale není podmínkou)

další obory navazující
na interní kmen


2 měsíce interna
2 měsíce chirurgie
2 měsíce ARO nebo urgentní medicína (tj. UP, ZZS)

8 měsíců interna – lůžkové oddělení (preference všeobecně zaměřeného interního pracoviště)
5 měsíců neselektovaný (bezprahový či nízkoprahový) interní příjem
4 měsíce JIP
1 měsíc ordinace PL

6 měsíců náplň dle školitele (předpokládá se pobyt na pracovišti své odbornosti, ale není podmínkou, konkrétní náplň stanovena po dohodě školitele v rámci základního interního kmene a školitele ve vlastním oboru)

všeobecné praktické
lékařství


2 měsíce interna
2 měsíce chirurgie
2 měsíce ARO nebo urgentní medicína (tj. UP, ZZS)

8 měsíců interna – lůžkové oddělení (preference všeobecně zaměřeného interního pracoviště)
5 měsíců neselektovaný (bezprahový či nízkoprahový) interní příjem
3 měsíce JIP
2 měsíce ordinace PL

6 měsíců náplň dle školitele (předpoklad 4 měsíce ordinace PL, 1 měsíc gynekologie a porodnictví, 1 měsíc pediatrie