Spolupracujeme s českými i mezinárodními společnostmi


Nadační fond české interny

Nadační fond české interny podporuje aktivity a projekty České internistické společnosti ČLS JEP a vzdělávací činnost v oblasti interní medicíny. 

Správní rada


Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Předseda správní rady
richard.ceska@vfn.cz


Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc. 

Člen správní rady
jwidi@lf1.cuni.cz


Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 

Člen správní rady
miroslav.soucek@fnusa.cz


Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

Revizor 
michal.krsek@vfn.cz

Kontaktní údaje


Nadační fond České interny

Lukešova 1614/40
142 00 Praha 4 

info@interna-cz.eu
IČO: 04714318
DIČ: CZ04714318

České odborné společnosti

Kliknutím na logo vybrané odborné společnosti se dostanete na její webové stránky 

Česká angiologická společnost ČLS JEP 

Česká diabetologická společnost ČLS JEP

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP 

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Česká hepatologická společnost ČLS JEP

Česká kardiologická společnost

Česká nefrologická společnost

Česká obezitologická společnost ČLS JEP

Česká onkologická společnost ČLS JEP 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Česká společnost pro aterosklerózu

Česká společnost pro hypertenzi

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Česká společnost intenzivní medicíny

Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Česká společnost klinické famakologie ČLS JEP

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Český institut metabolického syndromu, o.p.s.

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Společnost pro léčbu závislosti
na tabáku

Mezinárodní odborné společnosti

Kliknutím na logo vybrané odborné společnosti se dostanete na její webové stránky 

Slovenská internistická spoločnosť

International Society of Internal Medicine 

European Federation of Internal Medicine

International Atherosclerosis Society

Foundation for the Development of Internal Medicine in Europe

Partneři

Kliknutím na logo vybrané společnosti se dostanete na její webové stránky  

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech. Česká internitická společnost a Nadační fond české interny úzce spolupracuje s Výukovým pracovištěm pro vzácná onemocnění, se kterým připravuje řadu edukakčních aktivit a akcí. Více informací najdete na webu Výkového pracoviště pro vzácná onemocnění níže.