Proč se stát členem


Členství v ČIS Vám přinese spoustu výhod


Akce ČIS

Bezplatná účast na vybraných akcích ČIS.
Snížený registrační poplatek na výročním kongresu ČIS. 
Zvýhodněný registrační poplatek na akcích partnerských společností (domácí
i zahraniční). 
Podpora účasti členů na domácích
i zahraničních akcích. 


Časopis Vnitřní lékařství

Členové ČIS mají v rámci členského příspěvku zdarma přístup na elektronickou verzi časopisu. 
Od roku 2020 vychází 2 významné časopisy pro internisty pod jednou hlavičkou. 
Nový web časopisu s kompletním archivem článků. 


Newsletter ČIS

Newsletter s aktuálními informacemi, pozvánkami na odborné akce a zajímavostmi z oboru dostávají všichni členové ČIS (kteří nám poskytli svou emailovou adresu)
1x měsíčně do své emailové schránky.


Udělování cen

Možnost účasti v soutěži o nejlepší publikace s finanční odměnou.
Udělování cen za dlouholeté členství
a zásluhy ve společnosti. 


Webové stránky ČIS
www.cisweb.cz

Aktuální informace z oblasti interní medicíny.
Kalendář domácích i mezinárodních akcí
z oboru. 
Možnost nahlédnout do problematiky aktuálně řešených problémů a témat na schůzích výborů společnosti prostřednictvím zápisů z jednání. 
Možnost přihlásit se k odběru novinek
v podobě newsletteru. 


Sekce mladých internistů ČIS 

Aktivní pracovní skupina mladých internistů. 
Možnost účasti na zimní a letní škole EFIM
a dalších akcích EFIM. 
Cestovní granty pro mladé internisty. 
Organizace kurzů/seminářů (např. kurz statistiky, seminář k atestačním otázkám,...). 


Sekce ambulantních internistů 

Nově založené Sdružení ambulantních internistů SAI.
Jedná se o dobrovolné sdružení ambulantních poskytovatelů v oboru 101 – interna a internistů pracujících v nestátních ambulantních zařízeních.
Jeho posláním je hájit zájmy svých členů a zastupovat je v jednáních s institucemi, které ovlivňují práci a fungování poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti vnitřního lékařství v segmentu ambulantní péče. 


Podpora členům ČIS

Podpora účasti aktivních členů na domácích
i zahraničních konferencích, sjezdech
a výukových stážích.
Poskytuje členům možnost prezentace vlastních prací.


Členství v EFIM

Přihlášením se k členství v ČIS se automaticky stáváte také členem Evropské federace interní medicíny EFIM (www.efim.org).
Možnost zapojení se a aktivní účasti v pracovních skupinách EFIM. 

Stát se členem

Stanete se členem jedné z největších odborných společností, která sdružuje více než 2 000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny. Cílem České internistické společnosti, jakožto zástupce oboru interní medicíny, je neustále přinášet možnosti vzdělávání a dalšího profesního růstu všem svým členům, stejně tak jako zlepšování podmínek pro práci v rámci interního oboru.