Předoperační vyšetření 


Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony.