Interna


Interna - jak ji můžeme definovat

Na jedné straně nechci v žádném případě podceňovat čtenáře, že by snad nedokázali definovat obor vnitřního lékařství, nebo, jak říkáme častěji, možná trochu slangově, internu. Na druhé straně ale musím přiznat, že když se mě někdo zeptá, co je můj obor, tak se raději skryji za preventivní kardiologii a metabolizmus, než bych složitě vysvětloval, (zejména laikům), jaké je postavení a úloha našeho oboru v systému zdravotní péče. 

Národní program komplexní interní péče 

ČIS připravila svůj Národní program komplexní interní péče (NPKIP) v roce 2013. NPKIP má za cíl zlepšení zdravotní péče v realitě naší země na počátku třetího tisíciletí. Touto realitou je prodlužování věku, tedy stárnutí populace, epidemie metabolických, kardiovaskulárních i dalších neinfekčních onemocnění a suboptimální ekonomická situace. Řešením zdravotní situace významně polymorbidní populace je především komplexní přístup široce orientovaného specialisty, který staví na kvalitně vybudovaném systému primární péče a využívá superspecializované (nákladné) péče v přesně specifikovaných situacích.

Struktura pracovišť

Sazebník zdravotních výkonů

001 Praktické lékařství 

01030

Admin.  výkon 10 minut

68,59 Kč nesdílí
01201 Péče o stabilizovaného diabetika 4x 1/rok 318,78 Kč nesdílí
01441 Stanovení glukózy glukometrem 68,59 Kč nesdílí
01443 Stanovení INR z kapilární krve 318,78 Kč nesdílí
01445 Stanovení HB A1c 4x / rok 68,59 Kč sdílí
15120 OH ve stolici 318,78 Kč

sdílí

102 Angiologie - sdílí

12110

Funkční tepenné testy 3x/1 rok 

68,59 Kč

sdílí              

12120

Refl. Tepenná vasodilatace 4x/1 rok

68,94 Kč

sdílí

12130

Vodní chladový pokus 1/ 1 den

34,47 Kč

sdílí

12140    

Trendellenburgův nebo Perthesův žilní test na °1 DK  6x /1 rok

34,30 Kč

sdílí

12210  

Kapilaroskopie 6x/1 rok

145,86 Kč

sdílí

12220

Doppler. vyš.tepen na 1 DK 6×1 rok

145,85 Kč

sdílí

12230       

Pletymsografie na 1 konč. 12x/1 rok

238,54 Kč

sdílí

12232

Pletysmografie  zátěžová a složitější na 1 DK 6x /1 rok

238,54 Kč  

sdílí

12234

Zátěžová farmakologická pletysmografie a kapilaroskopie 6x/1 rok

862,74 Kč

sdílí

12510

Lokální trombolýza uzávěrů perif. tepen 2x /1 rok

865,77 Kč           

sdílí            

103 Diabetologie - žádný nesdílí 

13022

Cílená edukace diabetika 4x /1 rok

347,48 Kč

nesdílí   

13055

Ošetření pacienta se sy. diabetické nohy 30/čtvrtletí

290,81 Kč

nesdílí   

13065

Měření transkutánního tlaku 02 na 1 DK 6x/1 rok

714,88 Kč

nesdílí   

13071

Larvální léčba ran  3x/1 rok  – 1 končetina

481,28 Kč

nesdílí   

13075    

Kontinuální monitorace glykemie pomocí senzoru  4x/1 rok

2 035,57 Kč     

nesdílí      

104 Endokrinologie - všechny sdílí

14110

Dynamické testy v endokrinologii 2x /1 d        

109,16 Kč  

sdílí     

14210

Reflex. Achillovy šlachy přístroj. 1/týdně

36,58 Kč

sdílí

106 Gastroenterologie - sdílí

15130     

Diagn. test v GE  1/den                                                                  

214,87 Kč         

sdílí          

12110

 Žal. laváž diatnostická 1/den

139,99 Kč

sdílí

15149

Určování H2 ve vydechovaném vzduchu 1x čtvrtletí

362,46 Kč

sdílí

15180

Rychlý  ureázový test (CLO test) 4x/1 rok

83,13 Kč

sdílí

15190

Vyšetření jaterní chromoexkrece 2x/1 rok

106,24 Kč

sdílí

15370

Punkce břiš. orgánů tenkou jehlou

132,00 Kč

sdílí

15372

Biopsie t. střeva biopt. Kapsí

189,00 Kč

sdílí

115 Gastroenterologie - sdílí 

15401              

Ezofagastroduednoskopie                                                                                                             

609,00 Kč 6/rok    

sdílí            

15402

Rektoskopie

164,00 Kč 12/rok          

sdílí                   

15403

Sigmoideoskopie

675,99 Kč 4/rok

sdílí

15404

Totální koloskopie

891,73 Kč 4/rok

sdílí

15440

Odběr endoskopické materiálu 1/den

224,50 Kč

sdílí

15510

Léčba cholelithiasy extrakorporální lithotrypsí 5/1 rok

9 148,79 Kč

sdílí
15900

Endoskop. dilatace  stenozy  tr. trubice 1x/den

512,22 Kč

sdílí

15910

Endoskopická extrakce cizího tělesa z jícnu a žaludku

620,58 Kč

sdílí

15920

Endoskopická sklerotizace varixů

551,00 Kč

sdílí

15930

Endoskopická laserová fotokoagulace v tr.traktu /aron plazma koagulace /1den

2 207,71 Kč

sdílí

15950

Polypektomie endoskopická 6/1 rok

975,13 Kč

sdílí

15960

Endoskopická gastrostomie (přičti k zákl. výkonu) 4x/1 rok

642,85 Kč

sdílí

15970

Endoskopická ligace jícnových varixů 1/den

680,73 Kč

sdílí

15972

Rndoskopická sklerotizace varixů

551,00 Kč

sdílí

15980

Endoskopická ligace hemoroidů (přičti) 6x/1 rok

289,84 Kč

sdílí

15982

Sklerotizace hemoroidů 6x/1 rok

127,94 Kč

nesdílí

15990

Endoskopická papilosfinkterotomie

847,14 Kč  3/rok

sdílí

15992

Extrakce konkrementu ze žlučových cest nebo extrakce stentu z GIT (přičti) 6/1 rok

350,68 Kč

sdílí

15993

Endoskopické zavedení nasobil.katétru 2/1 rok

4 516,55 Kč

sdílí

15998

Vnitřní duodenosko drenáž (jen endosk. část) s dilatací žlučových cest) 6x/1rok

7 902,39 Kč

sdílí

15999        

Extrakce konkrementu po EPT z D. Wirsungi 4x/1 rok                          

986,18 Kč             

sdílí            

106 Geriatrie - žádný nesdílí 

16110  

Test aktivit denního života 2x/1rok                           

411,54 Kč    

nesdílí  

16120

Test mentálních funkcí 1x 1/4 roku

205,97 Kč

nesdílí

107 Kardiologie

17240         

Holterovské vyšetření EKG 6 x za 1/4 roku schváleno, 07/2012 zrušeno  

928,18 Kč                

nesdílí   

17129

Neinvazivní monitorace TK 4/rok

309,60 Kč

sdílí             

17220

Test na nakloněné rovině 1/den  4/1rok

616,12 Kč

sdílí

17244

24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP 1/den

669,55 Kč

sdílí

17260

Základní echokardiografie 1x/den 3x/rok

392,82 Kč

sdílí

17520

Kardioverze elektrická/nikoliv při KPR/1/den 

307,15 Kč

sdílí

117 Kardiologie - sdílí

17233    

Dočasná kardiostimulace 1x/ týden

9 009,63 Kč     

sdílí       

17710

Punkce perikardu  2x/1 týden (při kontrole ECHO přičti)

432,26 Kč

sdílí

108 Nefrologie - žádný nesdílí

18511      

Akutní peritoneální dialýza +/ den                                                  

2 118,00 Kč (?)   

 (nesdílí?)

109 Revmatologie - žádný nesdílí

19219        

Dg nebo léčebná punkce kloubní dutiny (?)                                            

                                

 nesdílí     

202 Hematologie - všechny sdílí 

22109 Léčebná venepunkce 1x/den 126,06 Kč sdílí
22114 Punkce kostní dřeně a aspirace 6x/1 měsíc 161,81 Kč sdílí
22116 Necílená punkce slezina 1 jehlou a aspirace 3x/měsíc 242,43 Kč sdílí

202 Infekční lékařství

Žádný nesdílí  – nemá vlastní spec. výkony

205 Pneumologie

25213        

Spirometrie 1x/den

162,96 Kč                 

nesdílí      

25233

Ergometrie u plicních chorob 2x/rok

149,28 Kč

nesdílí

25501

Specializovaná intervence léčba závislosti na tabáku – vstupní 3x/život

411,34 Kč

sdílí

25503

Spec. intervence léčby závislosti na tabáku 8x/rok

205,72 Kč

sdílí

215 Pneumologie

Žádný nesdílí

207 Alergologie

Žádný nesdílí