Dostupnost neobvyklé péče


V níže uvedené mapě najdete pracoviště, která se specializují na poskytování neobvyklé péče. Konkrétně se jedná o tato pracoviště: 

  • Centra pro léčbu PCSK9 inhibitory

  • Pracoviště s dostupným antidotem k dabigatranu

V mapě je možné filtrovat podle kraje nebo vyhledat konkrétní pracoviště, u kterého nejdete adresu a kontakt. Pro podrobnější informace o jednotlivých pracovištích prosíme navštivte záložku Centra pro léčbu PCSK9 inhibitory či záložku Pracoviště s dostupným antidotem k dabigatranu