Vše co vás zajímá


Kategorie
Krátce o srdečním selhání z Výročního sjezdu ČKS 2024

Krátce o srdečním selhání z Výročního sjezdu ČKS 2024

Na XXXII. výročním sjezdu ČKS byla problematika srdečního selhání diskutována v mnoha odborných sekcích. Klíčová témata zahrnovala nová data o epidemiologii a prognózách srdečního selhání v ČR, která ukazují dramatický nárůst pacientů, zejména ve skupině se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí (HFpEF).

Rozšíření indikací léčby empagliflozinem

Rozšíření indikací léčby empagliflozinem

Od 1. 6. 2024 dochází k rozšíření úhrady empagliflozinu i pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Rozšiřuje se také možnost preskripce pro specializaci nefrologie.

Jubileum profesorky Hanky Rosolové

Jubileum profesorky Hanky Rosolové

Profesorka Hana Rosolová slaví významné životní jubileum

Google již vyškolil umělou inteligenci k odebírání anamnézy a diagnostice chorob

Google již vyškolil umělou inteligenci k odebírání anamnézy a diagnostice chorob

Odebrání kvalitní anamnézy je závislé na zkušenosti vyšetřujícího lékaře a jeho znalosti symptomatologie různých onemocnění. Zdá se, že firmy vyvíjející umělou inteligenci se rychle snaží její uplatnění rozšířit do této oblasti.

Mikroplasty a nanoplasty v ateromech a riziko dalších vaskulárních příhod

Mikroplasty a nanoplasty v ateromech a riziko dalších vaskulárních příhod

Současná moderní společnost, přes určitá varování, stále více využívá plastické materiály při výrobě předmětů denní potřeby v domácnosti i jinde a zejména se stále zvyšuje podíl plastových obalů potravin.

Snížení úhrady u přípravků ze skupiny NOAC

Snížení úhrady u přípravků ze skupiny NOAC

Informovat o některých změnách úhrad a cen v oblasti NOAC.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.