Vše co vás zajímá


Kategorie
Nobelova cena za fyziologii a medicínu v roce 2022 se týká genetiky vývoje člověka

Nobelova cena za fyziologii a medicínu v roce 2022 se týká genetiky vývoje člověka

Původ a vývoj člověka je vzrušující otázkou po mnoho staletí. Odkud pocházíme, s kým jsme příbuzní, kdo tady byl před námi, co z nás činí Homo sapiens?

Lze odhalit rizikové diabetiky bez příznaků kardiálního onemocnění?

Lze odhalit rizikové diabetiky bez příznaků kardiálního onemocnění?

Důležité výsledky přinesla studie PONTIAC, která cílila na diabetické pacienty předem selektované pomocí kardiomarkeru NT-proBNP, tzn. populace s hodnotami > 125 pg/ml. Všichni sledovaní pacienti byli bez známek preexistujícího kardiálního onemocnění.

Empagliflozin pro všechny typy srdečního selhání

Empagliflozin pro všechny typy srdečního selhání

Toto krátké sdělení vzniká jako pomůcka pro každodenní klinickou praxi internistů a kardiologů, kteří pečují o nemocné se srdečním selháním. Je totiž důležité, že empagliflozin může být předepisován u všech forem srdečního selhání, bez ohledu na ejekční frakci levé komory.

Caplacizumab v léčbě trombotické trombocytopenické purpury – kazuistika

Caplacizumab v léčbě trombotické trombocytopenické purpury – kazuistika

Trombotická trombocytopenická purpura je vzácné onemocnění charakterizované přítomností mikroangiopatické hemolytické anemie, trombocytopenie a ischemického postižení cílových orgánů.

Kampaň Choosing Wisely

Kampaň Choosing Wisely

Až 30 % nákladů na poskytovaní péče ve zdravotnických zařízeních je vynakládáno na tzv. low value care, to znamená péči, která přináší pacientovi velmi malý nebo žádný užitek a může mu potenciálně škodit. Tato overdiagnosis a overtreatment nejenže představují ekonomickou zátěž, ale také vystavují pacienty rizikům zbytečné léčby.

Online kurz "Vše, co potřebujete vědět o dlouhém covidu”

Online kurz "Vše, co potřebujete vědět o dlouhém covidu”

Kurz je k dispozici zdarma a je akreditován. Odborníci Vás provedou různými úskalími diagnostiky dlouhého covidu. Podíváte se na různé typy vyšetření, léčbu nejčastějších příznaků, časté chybné diagnózy postcovidového syndromu, management pacienta a další témata.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.