Vše co vás zajímá


Kategorie
Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD

Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD

Sideropenie a sideropenní anémie postihuje nejméně ½ pacientů trpících Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Adekvátní substituce perorálním železem je součástí všeobecně akceptovaných doporučení u těchto nemocných. Nesnášenlivost a výskyt nežádoucích účinků při substituci perorálními preparáty obsahujícími anorganické železo je u nemocných s idiopatickými střevními záněty relativně častá.

Antikoagulace pacientů s fibrilací síní a ICHS 

Antikoagulace pacientů s fibrilací síní a ICHS 

Dovolujeme si vás informovat o konání webináře na téma: Antikoagulace pacientů s fibrilací síní a ICHS, který můžete sledovat ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 17:00 do 18:00 hodin. Registrace je možná online a vzdělávací akce je hodnocena kreditními body ČLK.

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Dovolujeme si Vás informovat o zásadním zlomu v praxi antikoagulační léčby v ČR. Od 1. 11. 2020 je nově pacientům s nevalvulární fibrilací síní hrazen přípravek Xarelto® 15 mg a 20 mg v primární i sekundární prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace indikovaným k antikoagulační léčbě bez nutnosti podmíněné kontraindikace warfarinu.

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání

Empagliflozin snížil ve studii EMPEROR-Reduced kombinované relativní riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace kvůli srdečnímu selhání o 25 % u dospělých diabetiků i nediabetiků se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Výsledky pro primární cílový parametr byly konzistentní pro podskupinu diabetiků 2. typu i nediabetiků.

ČKS TV: oficiální kongresové zpravodajství

ČKS TV: oficiální kongresové zpravodajství

Virtuální kongres České kardiologické společnosti (ČKS) má zdroj bonusových informací – na www.ckstv.cz najdete rozhovory s odborníky české kardiologie. Vybraní řečníci shrnují to hlavní z programu nebo následných diskuzí, komentují nové studie a reagují i na otázky týkající se dění v praxi nebo mezioborové spolupráce. Na ČKS TV ale nechybí ani přehledné články o obsahu některých přednášek nebo medailony lékařů poctěných letos čestnými členstvím nebo prestižními cenami ČKS.

Studie DAPA-CKD splnila primární cíl

Studie DAPA-CKD splnila primární cíl

Dapagliflozin prokázal zlepšení renálních parametrů a snížení celkové mortality u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, nezávisle na přítomnosti diabetu. Jedná se o první studii s SGLT-2 inhibitorem, sledující vliv na CKD u pacientů s či bez diabetu. Prospěch z léčby byl prokázán nezávisle na přítomnosti diabetu, je proto pravděpodobné, že se pro pacienty s tímto onemocněním nabízí zcela nová účinná léčba nad rámec dnešní standardní terapie.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.