Vše co vás zajímá


Kategorie
Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2020 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích "Monografie bez rozdílu věku" a "Původní práce autorů do 35 let". Deadline pro přihlašování je 31. 5. 2021.

Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi

Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi

Dovolujeme si vám pozvat ke shlédnutí čtyřminutové video kazuistiky MUDr. Tomáše Hauera s názvem "Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi". Online kazuistiku si můžete pustit kdykoliv na webových stránkách ČIS.

Jediné vyšetření PSA může určit budoucí riziko karcinomu prostaty

Jediné vyšetření PSA může určit budoucí riziko karcinomu prostaty

Stále probíhá debata, zda je screening PSA užitečnou variantou prevence nebo spíše vede k naddiagnostikování karcinomu prostaty vedoucí ke zbytečným a s četnými komplikacemi spojeným terapeutickým opatřením. Autoři analyzovali hodnoty PSA u téměř 11 000 pacientů ve věku 55 až 60 let, kteří vstoupili do studie v letech 1993 až 2001.

Xarelto® v první linii

Xarelto® v první linii

Dovolujeme si vás pozvat ke shlédnutí webináře s názvem "Xarelto® v první linii". Prvním tématem webináře "Xarelto® - první NOAK hrazený v 1. linii od 1. 11. 2020" vás provede prof. Miroslav Souček. Druhým tématem "Xarelto® v první linii i ve fibrilaci síní - dobré načasování pro pacienty i ekonomiku ambulance v COVID době" vás provede prim. Jiří Veselý.

Informace k platbě členských příspěvků

Informace k platbě členských příspěvků

Rádi bychom vás informovali, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz. Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Záznam z XXVII. kongresu České internistické společnosti

Záznam z XXVII. kongresu České internistické společnosti

Děkujeme, že jste se zúčastnili letošního XXVII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP. Pokud máte zájem se k odbornému programu letošního kongresu vrátit, je pro vás přístupná offline verze programu. Záznam přednášek je dostupný pro všechny registrované účastníky od 3. 12. 2020 do 31. 1. 2021 na webu www.cis2020online.cz.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.