Vše co vás zajímá


Kategorie
Důkazy o virovém původu roztroušené sklerózy

Důkazy o virovém původu roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění centrálního nervového systému, které je způsobeno zánětlivou destrukcí myelinových pochev nervových axonů, které působí jako jejich izolační vrstva. Epstein Barr virus patří mezi herpes viry a působí infekční mononukleózu.

A European Survey on Internal Medicine POCUS practice

A European Survey on Internal Medicine POCUS practice

"Ultrazvuková" pracovní skupina Evropské federace interní medicíny připravila krátký průzkum, jehož hlavním cílem je popsat aktuální situaci a pozici Point-of-care ultrasonografie napříč Evropou.

Trombotická Trombocytopenická Purpura

Trombotická Trombocytopenická Purpura

Jedná se o vzácné, nicméně závažné onemocnění ze skupiny trombotických mikroangiopatií, k němuž dochází vinou těžkého deficitu enzymu ADAMTS13 – depolymerázy štěpící von Willebrandův faktor.

Vyhodnocení dotazníku pro primářky/primáře interních oddělení

Vyhodnocení dotazníku pro primářky/primáře interních oddělení

Z iniciativy krajských konzultantů ČIS vzešel nápad zeptat se primářů interních oddělení na problémy současné interny v praxi.

Zlepší PCI prognózu nemocných se srdečním selháním?

Zlepší PCI prognózu nemocných se srdečním selháním?

Teorie o hibernujícím myokardu, jako adaptaci na opakovanou ischemii, která usnadňuje přežití kardiomyocytů za cenu, že se tato část myokardu neúčastní kontraktilní funkce, existuje po celá desetiletí.

Ovlivnění dyslipidemie v prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Ovlivnění dyslipidemie v prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Na letošním sjezdu České́ kardiologické společnosti uspořádala společnost Sanofi sympozium zaměřené na ovlivnění dyslipidemie v primární a sekundární prevenci KV onemocnění. Víme, že dyslipidemie zásadně ovlivňuje vznik a rozvoj aterosklerózy a s tím související výskyt kardiovaskulárních příhod.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.