Vše co vás zajímá


Kategorie
Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

V době pandemie COVID-19 docházelo k omezování některých vyšetřovacích metod, mezi nimi i zátěžových testů. Zátěžová vyšetření jsou však v diagnostickém algoritmu často nezastupitelná. Na druhou stranu jejich provedení může představovat zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění. Následující doporučení má za cíl navrhnout možná řešení, jak zátěžové vyšetření provádět i v době zvýšeného rizika přenosných infekcí.

Nepodceňujme v době "covidové" potřebu snižování LDL-C

Nepodceňujme v době "covidové" potřebu snižování LDL-C

Ani v roce 2020, který se do dějin zřejmě zapíše jako rok COVID-19, bychom neměli zapomínat na moderní účinné možnosti léčby kardiovaskulárních onemocnění, která stojí dlouhodobě na žebříčku mortality naší populace na prvním místě. Patří sem i léčba dyslipidémie agresivním snižováním LDL cholesterolu za pomoci inhibitorů PCSK9, která však u nás zatím není dostatečně využívána.

Záznam z webináře: Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced

Záznam z webináře: Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced

Dovolujeme si vám pozvat ke sledování záznamu z odborného webináře „Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced“, který se konal živě 10. listopadu 2020.

Dapagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků s chronickým onemocněním ledvin

Dapagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků s chronickým onemocněním ledvin

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) v proximálním tubulu zpomalují progresi diabetického onemocnění ledvin a snižují u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin i kardiovaskulární morbiditu a mortalitu.

Studie Da Vinci: nová studie dokumentující (bohužel) stále starou praxi

Studie Da Vinci: nová studie dokumentující (bohužel) stále starou praxi

Na letošním virtuálním kongresu Evropské kardiologické společnosti zazněla mimo jiné prezentace poslední z průřezových šetření mapujících vzorce hypolipidemické léčby a dosahování cílových hodnot plazmatických lipidů. Takových sledování známe řadu, a to nejen v mezinárodních uspořádáních.

Malá změna úhrad znamená velkou šanci pro mnoho nemocných

Malá změna úhrad znamená velkou šanci pro mnoho nemocných

Významné změny indikačních kritérií pro úhradu inhibitorů PCSK9, zvyšují šance pro mnoho nemocných. Dostupnost této moderní léčby je od 1. října výrazně nakloněna nám i našim pacientům. Více detailů nám nabízí článek z letošního sjezdu České Kardiologické společnosti.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.