Vše co vás zajímá


Kategorie
Doporučení do propouštěcí zprávy nemocného s AKS

Doporučení do propouštěcí zprávy nemocného s AKS

Výbor ČAAK připravil návrh textu doporučení do překladové/propouštěcí zprávy u nemocných po akutním koronárním syndromu.

Projekt Srdce v hlavě

Projekt Srdce v hlavě

Projekt „Srdce v hlavě“ vznikl ve spolupráci s předními odborníky z řad lékařů – internistů a kardiologů. Jeho cílem je informovat veřejnost a především pacienty o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, prevenci a léčbě, která je pilířem ochrany proti kardiovaskulárním příhodám, i nutnosti jejího dodržování (tzv. adherenci).

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom

Vyjádření negativního stanoviska předsednictva ČLS JEP a příslušné argumenty k záměru zpracovat v AZV Doporučený postup pro chronický únavový syndrom.

Hlavní skupiny antihypertenziv a riziko vzniku diabetu 2. typu

Hlavní skupiny antihypertenziv a riziko vzniku diabetu 2. typu

Výsledky studie jsou založeny na metaanalýze 19 randomizovaných, placebem kontrolovaných studií hypertoniků, při zařazení bez projevů diabetu, prováděných mezi lety 1973 a 2008.

Moderní terapie železem

Moderní terapie železem

Nedostatek železa je v populaci častý a zároveň však podceňovaný stav. Jeho korelátem není zdaleka jen sideropenická anémie, ale lze očekávat i řadu dalších možných klinických projevů. Často nezbytná je pak vhodně zvolená suplementace perorálními přípravky.

Jak v roce 2022 léčit hypercholesterolémii

Jak v roce 2022 léčit hypercholesterolémii

Článek se zabývá zejména praktickými otázkami léčby hypercholesterolémie monoklonálními protilátkami. Je zdůrazněna skutečnost, že léčba PCSK9-i není experimentální léčbou pro několik jednotlivých pacientů, ale že je dostupná pro všechny pacienty, kteří splní indikační kritéria.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.