Vše co vás zajímá


Kategorie
Dapagliflozin schválen k léčbě chronického onemocnění ledvin u diabetiků i nediabetiků

Dapagliflozin schválen k léčbě chronického onemocnění ledvin u diabetiků i nediabetiků

Dne 9. srpna 2021 byl dapagliflozin (LP ForxigaR, AstraZeneca) jako první inhibitor SGLT-2 schválen v EU k léčbě chronického onemocnění ledvin (CKD) u dospělých pacientů bez ohledu na přítomnost diabetu 2. typu (DM2).

Jak přesvědčit pacienta k ukončení medikace

Jak přesvědčit pacienta k ukončení medikace

Jak nejlépe přesvědčit pacienta k ukončení ne zcela nutné medikace. Polypragmazie je spojena s nežádoucími lékovými efekty a snižuje často kvalitu života.

Nová analýza studie ISCHEMIA

Nová analýza studie ISCHEMIA

Studie ISCHEMIA započatá v roce 2012 a publikovaná v roce 2020 byla největší studií srovnávající konzervativní a intervenční léčbu u nemocných se stabilní formou anginy pectoris.

Podstata a léčba žilního onemocnění

Podstata a léčba žilního onemocnění

Na vzdělávacím portálu zilnionemocneni.cz naleznete akreditovaný kurz ČLK oceněný 4 kredity. Online seminář je k dispozici od 1. července 2020 do 15. června 2021.

Vzdělávací portál KARDIOINFO.CZ

Vzdělávací portál KARDIOINFO.CZ

Na vzdělávacím portálu KARDIOINFO.CZ naleznete odborné časopisy, videa a další zajímavé edukační materiály, týkající se nejen Vaší specializace.

Inaktivita jako rizikový faktor zvyšující mortalitu

Inaktivita jako rizikový faktor zvyšující mortalitu

Nová globální studie poukazuje na vysokou cenu sedentárního způsobu života. Výsledky jsou založeny na 15 zdravotních ukazatelích ve 168 zemích. Data pro tuto observační studii byla sbírána v roce 2016. Fyzická inaktivita byla definována jako méně než 150 minut fyzické zátěže střední intenzity nebo 75 minut intenzivní fyzické zátěže v týdnu.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.