Vše co vás zajímá


Kategorie
Kampaň Choosing Wisely

Kampaň Choosing Wisely

Až 30 % nákladů na poskytovaní péče ve zdravotnických zařízeních je vynakládáno na tzv. low value care, to znamená péči, která přináší pacientovi velmi malý nebo žádný užitek a může mu potenciálně škodit. Tato overdiagnosis a overtreatment nejenže představují ekonomickou zátěž, ale také vystavují pacienty rizikům zbytečné léčby.

LP Forxiga – nová indikace pro chronické srdeční selhání v celém spektru ejekční frakce

LP Forxiga – nová indikace pro chronické srdeční selhání v celém spektru ejekční frakce

Pro léčivý přípravek Forxiga (dapagliflozin) bylo v Evropské unii v únoru 2023 schváleno rozšíření indikace léčby srdečního selhání (angl. Heart Failure, HF) původně pro pacienty se sníženou ejekční frakcí (HFrEF), nyní na pacienty v celém spektru ejekční frakce levé komory srdeční (LVEF), včetně HF s mírně sníženou a zachovalou ejekční frakcí (HFmrEF, HFpEF).

Online kurz "Vše, co potřebujete vědět o dlouhém covidu”

Online kurz "Vše, co potřebujete vědět o dlouhém covidu”

Kurz je k dispozici zdarma a je akreditován. Odborníci Vás provedou různými úskalími diagnostiky dlouhého covidu. Podíváte se na různé typy vyšetření, léčbu nejčastějších příznaků, časté chybné diagnózy postcovidového syndromu, management pacienta a další témata.

Iniciativa ČGS směřující k racionalizaci antisekreční léčby

Iniciativa ČGS směřující k racionalizaci antisekreční léčby

Blokátory protonové pumpy (PPI) patří k nejužívanějším lékům současnosti a jsou předepisovány nejen gastroenterology a hepatology, ale především praktickými lékaři a všeobecnými internisty.

Výzkumný projekt Multimorbidity Working Group EFIM

Výzkumný projekt Multimorbidity Working Group EFIM

Studie s názvem „Impact of acute hospitalization on long-term pharmacotherapy in multimorbid patients – retrospective multicenter study (HOLOTYPE)“ je nyní zahajována v několika evropských zemích.

Důkazy o virovém původu roztroušené sklerózy

Důkazy o virovém původu roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění centrálního nervového systému, které je způsobeno zánětlivou destrukcí myelinových pochev nervových axonů, které působí jako jejich izolační vrstva. Epstein Barr virus patří mezi herpes viry a působí infekční mononukleózu.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.