Vše co vás zajímá


Kategorie
Studie prevence Alzheimerovy choroby

Studie prevence Alzheimerovy choroby

Prevence byla zaměřena na nositele tzv. mutace Paisa, což znamená přítomnost tzv. presenilin 1 genu, který je přenesen na potomky jedním z rodičů a u potomků se pak objevuje kognitivní zhoršení nastupující v průměrném věku 44 let a klasická Alzheimerova choroba nastupuje o 5 let později. Typicky tyto osoby umírají ve věku kolem 59 let.

Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2022 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích "Monografie bez rozdílu věku" a "Původní práce autorů do 40 let". Deadline pro přihlašování je 31. 5. 2023.

Jak na celoživotní léčbu osteoporózy?

Jak na celoživotní léčbu osteoporózy?

Podrobnosti z vybraného sympozia v rámci XIV. celostátní konference sekundární osteoporózy, která se konala v dubnu 2022 v Plzni.

Návrh KDP k veřejné oponentuře

Návrh KDP k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů návrh KDP k veřejné oponentuře: KDP-AZV-49 Poskytování distanční péče

Kardio ROK

Kardio ROK

Kardiologický edukační portál, který přináší aktuální, zajímavá i kontroverzní témata jak v tradiční psané, tak inovativní multimediální podobě.

Dapagliflozin (LP Forxiga) hrazen od 1.8.2022 pro léčbu pacientů s CKD

Dapagliflozin (LP Forxiga) hrazen od 1.8.2022 pro léčbu pacientů s CKD

Nefrologové, diabetologové a internisté mohou dapagliflozin 10mg (Forxiga, výrobce AstraZeneca) předepsat s úhradou pro léčbu dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD), a to nezávisle na tom, zda má pacient diabetes 2. typu nebo ne.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.