Vše co vás zajímá


Kategorie
Kolchicin, první skutečně účinná prevence těžkého průběhu infekce COVID19?

Kolchicin, první skutečně účinná prevence těžkého průběhu infekce COVID19?

Předběžně byly, zatím jen v laickém tisku, zveřejněny výsledky kanadské studie ColCORONA, protože autoři je považují za průlomové. Ve studii bylo zařazeno 6000 ambulantně potvrzených nemocných s infekcí COVID 19 ve věku 40 let a vyšším, kde provedený pozitivní test nebyl starší než 24 hodin. Současně tito nemocní museli mít alespoň jeden rizikový faktor těžšího průběhu onemocnění.

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Již dříve jsme vás informovali o zásadním zlomu v praxi antikoagulační léčby v ČR. Od 1. 11. 2020 je nově pacientům s nevalvulární fibrilací síní hrazen přípravek Xarelto® 15 mg a 20 mg v primární i sekundární prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace indikovaným k antikoagulační léčbě bez nutnosti podmíněné kontraindikace warfarinu. Tato situace zůstává i nadále beze změny.

Webinář: Cerebro vascular diseases

Webinář: Cerebro vascular diseases

Dovolujeme si vám informovat o konání webináře: Cerebro vascular diseases, který je možné sledovat 6. 3. od 14:00 do 16:00 hodin. Webinář je součástí Virtual World Congress of the International Union of Angiology a v rámci programu bude přednášet celá řada mezinárodně uznávaných řečníků.

Vzdělávací portál MŮJ.NOVARTIS

Vzdělávací portál MŮJ.NOVARTIS

Na vzdělávacím portálu MŮJ NOVARTIS naleznete odborné články, videa a další zajímavé edukační materiály, týkající se nejen Vaší specializace.

Izolovaná maskovaná hypertenze ve spánku

Izolovaná maskovaná hypertenze ve spánku

Noční krevní tlak ve spánku je prokazatelně spojen se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací a kardiovaskulární mortality. Citovaná studie se zabývala otázkou, jak často se objevuje definovaná arteriální hypertenze ve spánku, jednak u osob které mají přes den normální krevní tlak na podkladě léčby nebo nejsou vůbec léčeni a mají normální denní tlak.

Projekt Ruku na srdce

Projekt Ruku na srdce

Projekt Ruku na srdce má za cíl zvyšovat povědomí o srdečním selhání. Vzdělávací obsah, zajímavé informace, rady a tipy jsou podporou pro lidi se srdečním selháním a umožňují jim vést kvalitnější život. Webové stránky projektu jsou určené pro pacienty se srdečním selháním. Vaši pacienti zde najdou informace, jaké jsou základní příznaky srdečního selhání, jak zvládnout život se srdečním selháním, tipy na úpravu životosprávy a další užitečné a zajímavé informace. 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.