Vše co vás zajímá


Kategorie
Granty pro mladé internisty

Granty pro mladé internisty

Výbor České internistické společnosti vyhlašuje granty pro mladé internisty na rok 2024. Granty jsou rozděleny do dvou kategorií - na české odborné konference a na zahraniční odborné konference.

Healthy-heart

Healthy-heart

Ocenili byste pomoc s edukací pacientů v kardiovaskulární problematice? Nevíte, kam odkázat pacienty k získání ověřených a garantovaných informací o rizikových faktorech KVO? Chcete zlepšit informovanost pacientů a jejich zapojení do léčby?

Další možnost v léčbě progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s DM2

Další možnost v léčbě progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s DM2

Od 1. 9. 2023 je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění léčivý přípravek Kerendia® (s účinnou látkou finerenon) s kardio-renálním benefitem, který ovlivňuje zánětlivé a fibrotické faktory.

Memorandum k předepisování PCSK9-inhibitorů

Memorandum k předepisování PCSK9-inhibitorů

Vznik společného stanoviska je dán nutností upřesnit a sjednotit hodnocení indikačních podmínek úhrady biologické léčby hypercholesterolémie PCSK9-inhibitory v centrech specializované péče.

Zemřela Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

Zemřela Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

Profesorka Brodanová byla nejen skvělou hepatoložkou, ale současně i komplexní internistkou s velmi širokým záběrem. Svůj vztah k vnitřnímu lékařství prokazovala i dlouholetou prací ve výboru ČIS ČLS JEP.

Infarkt nebo poškození myokardu během nekardiálních operací

Infarkt nebo poškození myokardu během nekardiálních operací

Lze předoperačně odhalit pacienty, kteří jsou v riziku perioperačního infarktu nebo možného poškození srdce během operačního výkonu? Odpověď na tuto otázku přinášejí nová doporučení Evropské kardiologické společnosti z roku 2022.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.