Vše co vás zajímá


Kategorie
Xarelto® v první linii

Xarelto® v první linii

Dovolujeme si vás pozvat ke shlédnutí webináře s názvem "Xarelto® v první linii". Prvním tématem webináře "Xarelto® - první NOAK hrazený v 1. linii od 1. 11. 2020" vás provede prof. Miroslav Souček. Druhým tématem "Xarelto® v první linii i ve fibrilaci síní - dobré načasování pro pacienty i ekonomiku ambulance v COVID době" vás provede prim. Jiří Veselý.

Informace k platbě členských příspěvků

Informace k platbě členských příspěvků

Rádi bychom vás informovali, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz. Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Záznam z XXVII. kongresu České internistické společnosti

Záznam z XXVII. kongresu České internistické společnosti

Děkujeme, že jste se zúčastnili letošního XXVII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP. Pokud máte zájem se k odbornému programu letošního kongresu vrátit, je pro vás přístupná offline verze programu. Záznam přednášek je dostupný pro všechny registrované účastníky od 3. 12. 2020 do 31. 1. 2021 na webu www.cis2020online.cz.

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

V době pandemie COVID-19 docházelo k omezování některých vyšetřovacích metod, mezi nimi i zátěžových testů. Zátěžová vyšetření jsou však v diagnostickém algoritmu často nezastupitelná. Na druhou stranu jejich provedení může představovat zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění. Následující doporučení má za cíl navrhnout možná řešení, jak zátěžové vyšetření provádět i v době zvýšeného rizika přenosných infekcí.

Nepodceňujme v době "covidové" potřebu snižování LDL-C

Nepodceňujme v době "covidové" potřebu snižování LDL-C

Ani v roce 2020, který se do dějin zřejmě zapíše jako rok COVID-19, bychom neměli zapomínat na moderní účinné možnosti léčby kardiovaskulárních onemocnění, která stojí dlouhodobě na žebříčku mortality naší populace na prvním místě. Patří sem i léčba dyslipidémie agresivním snižováním LDL cholesterolu za pomoci inhibitorů PCSK9, která však u nás zatím není dostatečně využívána.

Další NOAK jako „první volba“

Další NOAK jako „první volba“

Dovolujeme si vás informovat, že od 1. 1. 2021 dojde na základě rozhodnutí SÚKLu k uvolnění léčivého přípravku Pradaxa 150 a 110 mg v indikaci „Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní“ do 1. volby. Od začátku roku bude možné předepisovat léčivý přípravek Pradaxa nově diagnostikovaným pacientům s nevalvulární fibrilací síní, nebo je převést např. z léčby warfarinem.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.