Vše co vás zajímá


Kategorie
Jak v roce 2022 léčit hypercholesterolémii

Jak v roce 2022 léčit hypercholesterolémii

Článek se zabývá zejména praktickými otázkami léčby hypercholesterolémie monoklonálními protilátkami. Je zdůrazněna skutečnost, že léčba PCSK9-i není experimentální léčbou pro několik jednotlivých pacientů, ale že je dostupná pro všechny pacienty, kteří splní indikační kritéria.

Empagliflozin má další indikaci

Empagliflozin má další indikaci

EMA schválila empagliflozin pro léčbu pacientů se srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci levé komory.

Dapagliflozin nově s úhradou na srdeční selhání

Dapagliflozin nově s úhradou na srdeční selhání

Dapagliflozin (Forxiga) od 1.3.2022 hrazen pro pacienty se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí.

Poskytování zdrav. péče uprchlíkům z Ukrajiny

Poskytování zdrav. péče uprchlíkům z Ukrajiny

Aktuální mezioborové stanovisko s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči všem potřebným vydané 16.3.2022.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Palcové titulky v laickém tisku o průlomu v léčbě Alzheimerovy choroby jsou zavádějící a vzbuzují neoprávněné naděje.

Okénko z hepatologie

Okénko z hepatologie

Jako novinku bychom rádi prezentovali na webových stránkách ČIS nejaktuálnější zprávy o diagnostice i léčbě, ale i o činnosti lékařských společností z velké rodiny interních oborů i dalších oborů nám všem blízkých.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.