Vše co vás zajímá


Kategorie
Současné a budoucí přístupy ke kontrole dyslipidemií

Současné a budoucí přístupy ke kontrole dyslipidemií

Dyslipidémie představují jeden z hlavních kauzálních kardiovaskulárních rizikových faktorů a mnoho nových přípravků k jejich léčbě je, nebo brzy bude, k dispozici. Volba vhodného terapeutického přístupu by měla zohledňovat terapeutické cíle navržené v nových pokynech EAS-ESC a způsob, jak tyto cíle řešit a převádět do každodenní klinické praxe.

Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi

Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi

Dovolujeme si vám pozvat ke shlédnutí čtyřminutové video kazuistiky MUDr. Tomáše Hauera s názvem "Rok zkušeností v léčbě pacientů s ICHS+PAD ® - Xarelto 2,5 mg v praxi". Online kazuistiku si můžete pustit kdykoliv na webových stránkách ČIS.

Jediné vyšetření PSA může určit budoucí riziko karcinomu prostaty

Jediné vyšetření PSA může určit budoucí riziko karcinomu prostaty

Stále probíhá debata, zda je screening PSA užitečnou variantou prevence nebo spíše vede k naddiagnostikování karcinomu prostaty vedoucí ke zbytečným a s četnými komplikacemi spojeným terapeutickým opatřením. Autoři analyzovali hodnoty PSA u téměř 11 000 pacientů ve věku 55 až 60 let, kteří vstoupili do studie v letech 1993 až 2001.

Xarelto® v první linii

Xarelto® v první linii

Dovolujeme si vás pozvat ke shlédnutí webináře s názvem "Xarelto® v první linii". Prvním tématem webináře "Xarelto® - první NOAK hrazený v 1. linii od 1. 11. 2020" vás provede prof. Miroslav Souček. Druhým tématem "Xarelto® v první linii i ve fibrilaci síní - dobré načasování pro pacienty i ekonomiku ambulance v COVID době" vás provede prim. Jiří Veselý.

Informace k platbě členských příspěvků

Informace k platbě členských příspěvků

Rádi bychom vás informovali, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz. Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

V době pandemie COVID-19 docházelo k omezování některých vyšetřovacích metod, mezi nimi i zátěžových testů. Zátěžová vyšetření jsou však v diagnostickém algoritmu často nezastupitelná. Na druhou stranu jejich provedení může představovat zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění. Následující doporučení má za cíl navrhnout možná řešení, jak zátěžové vyšetření provádět i v době zvýšeného rizika přenosných infekcí.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.