Vše co vás zajímá


Kategorie
Jak umělá inteligence změní medicínu a co to bude znamenat pro lékaře?

Jak umělá inteligence změní medicínu a co to bude znamenat pro lékaře?

V současné době probíhá konkurenční boj mezi velkými firmami vyvíjejícími prakticky použitelné programy umělé inteligence a první takové systémy byly již uvedeny na trh.

Upřesnění úhrad stanovení NT-proBNP pro internisty

Upřesnění úhrad stanovení NT-proBNP pro internisty

V současné době jsou k dispozici 2 kódy, na jejichž základě lze předepisovat test NT-proBNP (a výkon je plně hrazen VZP).

Nobelova cena za fyziologii a medicínu v roce 2022 se týká genetiky vývoje člověka

Nobelova cena za fyziologii a medicínu v roce 2022 se týká genetiky vývoje člověka

Původ a vývoj člověka je vzrušující otázkou po mnoho staletí. Odkud pocházíme, s kým jsme příbuzní, kdo tady byl před námi, co z nás činí Homo sapiens?

Lze odhalit rizikové diabetiky bez příznaků kardiálního onemocnění?

Lze odhalit rizikové diabetiky bez příznaků kardiálního onemocnění?

Důležité výsledky přinesla studie PONTIAC, která cílila na diabetické pacienty předem selektované pomocí kardiomarkeru NT-proBNP, tzn. populace s hodnotami > 125 pg/ml. Všichni sledovaní pacienti byli bez známek preexistujícího kardiálního onemocnění.

Empagliflozin pro všechny typy srdečního selhání

Empagliflozin pro všechny typy srdečního selhání

Toto krátké sdělení vzniká jako pomůcka pro každodenní klinickou praxi internistů a kardiologů, kteří pečují o nemocné se srdečním selháním. Je totiž důležité, že empagliflozin může být předepisován u všech forem srdečního selhání, bez ohledu na ejekční frakci levé komory.

Caplacizumab v léčbě trombotické trombocytopenické purpury – kazuistika

Caplacizumab v léčbě trombotické trombocytopenické purpury – kazuistika

Trombotická trombocytopenická purpura je vzácné onemocnění charakterizované přítomností mikroangiopatické hemolytické anemie, trombocytopenie a ischemického postižení cílových orgánů.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.