Vše co vás zajímá


Kategorie
Jak na celoživotní léčbu osteoporózy?

Jak na celoživotní léčbu osteoporózy?

Podrobnosti z vybraného sympozia v rámci XIV. celostátní konference sekundární osteoporózy, která se konala v dubnu 2022 v Plzni.

Návrh KDP k veřejné oponentuře

Návrh KDP k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů návrh KDP k veřejné oponentuře: KDP-AZV-49 Poskytování distanční péče

Kardio ROK

Kardio ROK

Kardiologický edukační portál, který přináší aktuální, zajímavá i kontroverzní témata jak v tradiční psané, tak inovativní multimediální podobě.

Dapagliflozin (LP Forxiga) hrazen od 1.8.2022 pro léčbu pacientů s CKD

Dapagliflozin (LP Forxiga) hrazen od 1.8.2022 pro léčbu pacientů s CKD

Nefrologové, diabetologové a internisté mohou dapagliflozin 10mg (Forxiga, výrobce AstraZeneca) předepsat s úhradou pro léčbu dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD), a to nezávisle na tom, zda má pacient diabetes 2. typu nebo ne.

Stanovisko k použití antivirotik u covidu-19

Stanovisko k použití antivirotik u covidu-19

Přinášíme vám aktuální mezioborové stanovisko, které bylo vydáno 14.7.2022.

Jak to bylo, je a bude s kardiovaskulární prevencí?

Jak to bylo, je a bude s kardiovaskulární prevencí?

V rámci XXX. Výročního sjezdu ČKS proběhlo symposium společnosti Amgen věnované kardiovaskulární prevenci. Odborný program se týkal zejména budoucnosti kardiovaskulární prevence a opíral se o novinky a trendy současné medicíny, která cílí na snížení kardiovaskulárního rizika.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.