Vše co vás zajímá


Kategorie
Stanovisko OS ČLS JEP a ČLK k úhradové vyhlášce

Stanovisko OS ČLS JEP a ČLK k úhradové vyhlášce

Finální znění stanoviska, které je konsenzem 11 odborných společností ČLS JEP a ČLK.

Reálné riziko snížení úhrad v interních ambulancích pro rok 2024

Reálné riziko snížení úhrad v interních ambulancích pro rok 2024

Poslední verze "Úhradové vyhlášky" pro rok 2024 vydaná MZČR počítá se snižováním hodnoty bodu, snížením limitu úhrady na 1 pojištěnce, redukcí v navýšení limitů na preskripci a se snížením váhy jednotlivých kriterií v koeficientech navýšení při úhradách péče nejen v interních ambulancích. Situaci monitorujeme a aktivně ji řešíme.

Studie provedená na hibernujících medvědech přinesla překvapivé nové poznatky týkající se žilní trombózy

Studie provedená na hibernujících medvědech přinesla překvapivé nové poznatky týkající se žilní trombózy

V medicíně je pozorován určitý paradox. Pacienti dočasně imobilizovaní, například po zranění nebo chirurgickém zákroku, mají významné riziko vzniku hluboké žilní trombózy.

Granty pro mladé internisty

Granty pro mladé internisty

Výbor České internistické společnosti vyhlašuje granty pro mladé internisty na rok 2024. Granty jsou rozděleny do dvou kategorií - na české odborné konference a na zahraniční odborné konference.

Healthy-heart

Healthy-heart

Ocenili byste pomoc s edukací pacientů v kardiovaskulární problematice? Nevíte, kam odkázat pacienty k získání ověřených a garantovaných informací o rizikových faktorech KVO? Chcete zlepšit informovanost pacientů a jejich zapojení do léčby?

Další možnost v léčbě progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s DM2

Další možnost v léčbě progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s DM2

Od 1. 9. 2023 je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění léčivý přípravek Kerendia® (s účinnou látkou finerenon) s kardio-renálním benefitem, který ovlivňuje zánětlivé a fibrotické faktory.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.