Vše co vás zajímá


Kategorie
Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

S rostoucí průměrnou délkou dožití naší populace a zlepšující se léčbou akutních onemocnění narůstá podíl polymorbidních pacientů. Ve spolupráci s EFIM nově vznikla pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group, jejíž první iniciativou je pomocí krátkého dotazníku prozkoumat názory našich kolegů a jejich znalosti o poly- či multimorbiditě. Prosíme, jestli dotazník můžete vyplnit.

Stanovisko k tromboprofylaxi u nemocných s COVID-19

Stanovisko k tromboprofylaxi u nemocných s COVID-19

Rádi bychom s vámi sdíleli nové stanovisko České angiologické společnosti ČLS JEP k profylaxi vzniku tromboembolické nemoci (TEN), tj. žilní trombózy a plicní embolie u nemocných s COVID-19. Toto stanovisko podporuje výbor České internistické společnosti ČLS JEP.

Nabídka přístupu k záznamům přednášek 38. kongresu ČNS

Nabídka přístupu k záznamům přednášek 38. kongresu ČNS

Dovolujeme si vás informovat o možnosti dodatečného přístupu ke kompletnímu záznamu 38. Kongresu ČNS, který se uskutečnil 7. - 11. prosince 2020 on-line. V rámci dodatečného přístupu získáte cca 20 hodin záznamů odborných přednášek rozdělených do 13 bloků, možnost prohlédnout si odborné postery, či navštívit virtuální firemní stránky.

Online odborný seminář: Složitá rozhodnutí v kardiologii

Online odborný seminář: Složitá rozhodnutí v kardiologii

Dovolujeme si vás informovat o konání odborného Kardiologie pro internisty IX. na téma Složitá rozhodnutí v kardiologii když doporučené postupy mají omezenou platnost. Online seminář se bude konat ve středu 17. 3. 2021 od 15:00 hodin. Seminář pořádá Kardiovaskulární oddělení, Interní a kardiologická klinika FN Ostrava a Interní klinika Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Digoxin stále dobrá alternativa ke korekci frekvence permanentní fibrilace síní

Digoxin stále dobrá alternativa ke korekci frekvence permanentní fibrilace síní

Permanentní fibrilací síní autoři předkládané studie RATE-AF rozumí situaci, když bylo ošetřujícím lékařem rozhodnuto již neplánovat obnovení sinusového rytmu. Vyjasnit je třeba zejména případy, kdy je permanentní fibrilace síní kombinována s projevy srdečního selhávání, kde rychlá odpověď komor podstatně zvyšuje riziko hospitalizace a zvyšuje mortalitu.

Jak se nám (ne)daří léčit dyslipidemii a proč 

Jak se nám (ne)daří léčit dyslipidemii a proč 

Cílové hodnoty plazmatických lipidů – proměnlivé v čase, nižší s každou verzí doporučených postupů, předmět debat pokaždé, když nové cílové hodnoty spatří světlo světa, pro řadu pacientů nedosažitelné, některými kolegy možná zpochybňované. Přesto cílové hodnoty představují důležité vodítko, které ukazuje, zdali jdou léčebné snahy správným směrem, ke snížení rizika aterotrombotických příhod a i k prodloužení života. 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.