Vše co vás zajímá


Kategorie
Malá změna úhrad znamená velkou šanci pro mnoho nemocných

Malá změna úhrad znamená velkou šanci pro mnoho nemocných

Významné změny indikačních kritérií pro úhradu inhibitorů PCSK9, zvyšují šance pro mnoho nemocných. Dostupnost této moderní léčby je od 1. října výrazně nakloněna nám i našim pacientům. Více detailů nám nabízí článek z letošního sjezdu České Kardiologické společnosti.

Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD

Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD

Sideropenie a sideropenní anémie postihuje nejméně ½ pacientů trpících Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Adekvátní substituce perorálním železem je součástí všeobecně akceptovaných doporučení u těchto nemocných. Nesnášenlivost a výskyt nežádoucích účinků při substituci perorálními preparáty obsahujícími anorganické železo je u nemocných s idiopatickými střevními záněty relativně častá.

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Dovolujeme si Vás informovat o zásadním zlomu v praxi antikoagulační léčby v ČR. Od 1. 11. 2020 je nově pacientům s nevalvulární fibrilací síní hrazen přípravek Xarelto® 15 mg a 20 mg v primární i sekundární prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace indikovaným k antikoagulační léčbě bez nutnosti podmíněné kontraindikace warfarinu.

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání

Empagliflozin snížil ve studii EMPEROR-Reduced kombinované relativní riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace kvůli srdečnímu selhání o 25 % u dospělých diabetiků i nediabetiků se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Výsledky pro primární cílový parametr byly konzistentní pro podskupinu diabetiků 2. typu i nediabetiků.

ČKS TV: oficiální kongresové zpravodajství

ČKS TV: oficiální kongresové zpravodajství

Virtuální kongres České kardiologické společnosti (ČKS) má zdroj bonusových informací – na www.ckstv.cz najdete rozhovory s odborníky české kardiologie. Vybraní řečníci shrnují to hlavní z programu nebo následných diskuzí, komentují nové studie a reagují i na otázky týkající se dění v praxi nebo mezioborové spolupráce. Na ČKS TV ale nechybí ani přehledné články o obsahu některých přednášek nebo medailony lékařů poctěných letos čestnými členstvím nebo prestižními cenami ČKS.

Studie DAPA-CKD splnila primární cíl

Studie DAPA-CKD splnila primární cíl

Dapagliflozin prokázal zlepšení renálních parametrů a snížení celkové mortality u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, nezávisle na přítomnosti diabetu. Jedná se o první studii s SGLT-2 inhibitorem, sledující vliv na CKD u pacientů s či bez diabetu. Prospěch z léčby byl prokázán nezávisle na přítomnosti diabetu, je proto pravděpodobné, že se pro pacienty s tímto onemocněním nabízí zcela nová účinná léčba nad rámec dnešní standardní terapie.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.