Vše co vás zajímá


Kategorie
Je třeba vysadit ACE inhibitory a sartany při výrazném poklesu glomerulární filtrace?

Je třeba vysadit ACE inhibitory a sartany při výrazném poklesu glomerulární filtrace?

Inhibitory konvertujícího enzymu a blokátory receptoru pro angiotenzin II jsou pilíře terapie hypertenze, srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, ischemické choroby srdeční a albuminurických chronických renálních onemocnění.

Patologické stavy ovlivňující kostní obrat 

Patologické stavy ovlivňující kostní obrat 

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování edukačního videa na téma Patologické stavy ovlivňující kostní obrat se zaměřením na etiologii, diagnostiku, léčbu a zkušenosti z klinické praxe. Video přednášku jsme připravili ve spolupráci s prim. MUDr. Richardem Piknerem, Ph.D. z Klatovské nemocnice.

Informační příručka ke COVID-19 IFCC

Informační příručka ke COVID-19 IFCC

Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny IFCC vytvořila příručku, jejíž cílem je shrnout důležité informace o laboratorním screeningu, testování a diagnostice COVID-19, včetně užitečných odkazů a současných doporučení. Připravili jsme pro Vás český překlad tohoto materiálu. Prosíme sledujte také webové stránky IFCC, na kterých probíhá pravidelná aktualizace této příručky a všech doporučení.

Zemřel profesor Milan Šamánek

Zemřel profesor Milan Šamánek

S velkým zármutkem Vám musíme oznámit, že dne 29. 4. 2020 zemřel prof. MUDr. Milan Šamánek, spoluzakladatel a dlouholetý vedoucí Dětského kardiocentra v nemocnici v pražském Motole. Jako přednosta kardiocentra prosadil převratné diagnostické a léčebné postupy. Díky tomu se podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami.

Webináře s tématikou dyslipidémií 

Webináře s tématikou dyslipidémií 

Rádi bychom vás pozvali ke sledováni webinářů zaměřených na problematiku dyslipidémií. První webinář na téma "LDL cholesterol: Fakta, mýty, pravdy a omyly pro každodenní praxi" a druhý webinář je na téma "Aterogenní dyslipidémie. Všichni ji známe nejen u diabetiků. Na záznam z obou webinářů se můžete podívat na našem webu.

Doporučení pro užití SGLT2 inhibitorů u pacientů s KV a renálním rizikem

Doporučení pro užití SGLT2 inhibitorů u pacientů s KV a renálním rizikem

Při léčbě DM je kladen důraz nejen na snížení glykemie, ale také na snížení hmotnosti a prevenci makrovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací. Tyto požadavky naplňuje nejnovější třída antidiabetik – glifloziny, např. dapagliflozin, empagliflozin, canagliflozin. V posledních letech se tato skupina posunula na přední místa v doporučeních jednotlivých odborných společností.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.