Vše co vás zajímá


Kategorie
Možnosti vykazování léčby závislosti na tabáku

Možnosti vykazování léčby závislosti na tabáku

Léčba závislosti na tabáku představuje další důležitou součást péče o interní nemocné. To, že je důležitá medicínsky, je asi každému jasné. Ne každý ale ví, že výkony lze nasmlouvat. Bližší informace se dozvíte v tomto příspěvku.

AZV KDP - veřejná oponentura

AZV KDP - veřejná oponentura

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů dále uvedené návrhy KDP k veřejné oponentuře - deadline 9.6.2022.

Hlavní teze směřování interny v příštích letech

Hlavní teze směřování interny v příštích letech

Nový výbor ČIS ČLS JEP (ČIS) bude samozřejmě navazovat na činnost společnosti v předchozích letech. Plně platná zůstává preambule uvedená na webových stránkách společnosti.

Denosumab v první linii léčby osteoporózy

Denosumab v první linii léčby osteoporózy

Od 1. dubna 2020 došlo v České republice změnou úhradové vyhlášky k posunutí denosumabu do první linie léčby osteoporózy u pacientů starších 70 let. Při rozhodování o optimálním typu léčby osteoporózy v první linii a volbě mezi denosumabem a bisfosfonáty je třeba zvážit specifické kontraindikace a toleranci léčby zásadně ovlivňující adherenci (riziko fraktur i mortalitu). V předkládaném textu jsou všechny tyto faktory diskutovány.

Algoritmus vyšetření hepatitidy neznámého původu

Algoritmus vyšetření hepatitidy neznámého původu

Informace o postupu vyšetřování a hlášení závažné hepatitidy nejasného původu u dětí, který zpracovala Společnost infekčního lékařství s využitím informací ze SZÚ a ECDC.

Doporučení do propouštěcí zprávy nemocného s AKS

Doporučení do propouštěcí zprávy nemocného s AKS

Výbor ČAAK připravil návrh textu doporučení do překladové/propouštěcí zprávy u nemocných po akutním koronárním syndromu.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.