Vše co vás zajímá


Kategorie
Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Cílem SAI je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru.

Edukační videa s aktuální tématikou z interní medicíny

Edukační videa s aktuální tématikou z interní medicíny

Rádi bychom Vás informovali o sérií tří nových edukačních videí s aktuální tématikou z oboru interní medicíny, které pro Vás v letošním roce připravila ČIS spolu s Nadačním fondem české interny.

Kolchicin jako lék po infarktu myokardu?

Kolchicin jako lék po infarktu myokardu?

Zánětlivé procesy hrají důležitou roli v aterogenezi. Například inhibice interleukinu-1β pomocí monoklonální protilátky canakinumabu ve studii CANTOS vedla k 15% snížení kardiovaskulárních příhod.

Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Dovolujeme si Vás pozvat ke shlédnutí multioborového edukačního webináře na téma "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS): úvod do problematiky a diagnostika". Webinář je řešen z pohledu několika odborností.

Přehled abstraktů z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled abstraktů z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled všech uznaných prací v kategoriích poster a přednáška v rámci letošního XXVI. kongresu České internistické společnosti je ke stažení v příspěvku.

Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Úhradové podmínky platné od 1. 11. 2019 najde v článku.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.