Stanovisko OS ČLS JEP a ČLK k úhradové vyhlášce

Stanovisko k úhradové vyhlášce od odborných společností ČLS JEP a ČLK

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

v návaznosti na předchozí informace ohledně snahy o korekci úhradové vyhlášky pro náš segment pro rok 2024 zasíláme finální znění stanoviska, které je konsenzem 11 odborných společností ČLS JEP a ČLK a které bylo zasláno ministru zdravotnictví a předsedovi vlády.

O dalším vývoji vás budeme informovat touto cestou, jako i na blocích ambulantní interny na blížícím se XXX. kongresu ČIS.
 

MUDr. Tomáš Hauer
Zástupce ambulantních internistů při výboru ČIS