Guidelines

Odkazy na guidelines spolupracujících odborných společností

Kliknutím na vybranou odbornou společnost se dostanete na její aktuální doporučené postupy. 

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku