Sekce ČIS 


Sekce mladých 
internistů

Sdružuje mladé lékaře po promoci, kteří se připravují ke specializaci v oboru vnitřní lékařství nebo některém
z interních podoborů.  Ve spolupráci s ČIS vytváří 
a postupně zvětšujeme síť mladých internistů v ČR. 

Sekce ambulantních
internistů

Sekce si klade za cíl zlepšit postavení současné ambulantní interny odborně i ekonomicky.