Sekce ČIS 


Sekce mladých 
internistů

Sdružuje mladé lékaře po promoci, kteří se připravují ke specializaci v oboru vnitřní lékařství nebo některém
z interních podoborů.  Ve spolupráci s ČIS vytváří 
a postupně zvětšujeme síť mladých internistů v ČR. 

Sekce ambulantních
internistů

Sdružuje lékaře pracujících v interní ambulantní sféře v terénu i v nemocnicích a snaží se vyjednávat lepší pracovní podmínky pro všechny ambulantní specialisty. Úzce spoluprace s ČLK, ČLS JEP a MZ ČR.