Sekce mladých internistů 


Sekce mladých internistů ČIS sdružuje mladé lékaře po promoci, kteří se připravují ke specializaci v oboru vnitřní lékařství nebo některém z interních podoborů.

Spolupracujeme s obdobnými skupinami z ostatních zemí v rámci Evropské federace interní medicíny (EFIM). Napomáháme snahám EFIM o propagaci vnitřního lékařství a postupnou „revitalizaci“ interní medicíny jako oboru, který i přes zaměření na jednotlivé medicínské problémy dokáže vnímat pacienta jako celek.

Ve spolupráci s ČIS vytváříme a postupně zvětšujeme síť mladých internistů v České republice, prostřednictvím které organizujeme odborné akce a stáže mladých lékařů na domácích i zahraničních kongresech a seminářích. Podporujeme aktivní i pasivní účast mladých internistů na domácích a zahraničních akcích. Diskutujeme otázky vzdělávání a předatestační přípravy lékařů, snažíme se řešit problémy mladých lékařů a hájit jejich práva.

Ke členství v Sekci mladých internistů postačuje být členem České internistické společnosti.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na e-mailové adrese info@interna-cz.eu

Za Sekci mladých internistů
MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.