Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty 2023


Termín konání

čtvrtek 19. 10. 2023
 

Místo konání

Braunův dům
Karlovo nám. 671/24, Praha 1

Pozvánka

Program


Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty


Seminář byl věnovaný vybraným tématům, se kterými se můžete setkat nejen u atestace, ale hlavně v každodenní klinické interní praxi.ODBORNÝ PROGRAM

10:00–10:30  Registrace
10:30–10:40  Zahájení semináře

                       MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
10:40–11:10  Jaká první ATB volit na interně?
                       prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
11:10–11:40  Sekundární arteriální hypertenze
                        doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
11:40–12:10  Problematika práva na interním oddělení
                        MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
12:10–13:00  Oběd
13:00–13:30  Akutní a chronické onemocnění ledvin na interně
                        prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
13:30–14:00  Význam nutrice na interním oddělení
                        MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
14:00–14:30  To nejdůležitější z hematologie pro internisty
                        MUDr. Prokop Vodička
14:30–15:00  Idiopatické střevní záněty
                        MUDr. Aleš Novotný
15:00–15:20  Přestávka na kávu
15:20–15:50  Kardiologie – FiS a arytmie
                        MUDr. Jan Šimek, Ph.D.
15:50–16:20  Sepse
                        prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
16:20–16:30  Zakončení semináře


Odborní garanti:
prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
předseda ČIS ČLS JEP
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
Sekce mladých internistů ČIS
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Organizační zajištění: GALÉN - SYMPOSION s.r.o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10, Tel: 222 513 053, www.gsymposion.cz


Děkujeme partnerům akce za podporu.

Hlavní partner

Partneři