Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty 2023 - videa ze semináře

Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty

Jaká první ATB volit na interně? - prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.

Sekundární arteriální hypertenze - doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.Problematika práva na interním oddělení - MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
Akutní a chronické onemocnění ledvin na interně - prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Význam nutrice na interním oddělení - MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
To nejdůležitější z hematologie pro internisty - MUDr. Prokop Vodička

Idiopatické střevní záněty - MUDr. Aleš Novotný
Kardiologie - FiS a arytmie - MUDr. Jan Šimek, Ph.D.

Sepse - prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM