Přihláška do ČIS


Chcete se stát členem České internistické společnosti?

Stanete se členem jedné z největších odborných společností, která sdružuje více než 2 000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny. Cílem České internistické společnosti, jakožto zástupce oboru interní medicíny, je neustále přinášet možnosti vzdělávání a dalšího profesního růstu všem svým členům, stejně tak jako zlepšování podmínek pro práci v rámci interního oboru.

Vaše údaje

 • Vyberte
 • Lékař
 • NLZP

Pracoviště

 • Vyberte
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Zlínský kraj
 • Zahraničí

Adresa bydliště

 • Vyberte
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Kraj Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Zlínský kraj
 • Zahraničí

Poznámka

Přihlašuji se za řádného člena České internistické společnosti ČLS JEP. Souhlasím s posláním a cíli ČLS JEP a nemám dluh vůči ČLS JEP a jejím organizačním složkám (OS;SL ČLS JEP). Údaje na přihlášce slouží pro vzájemnou komunikaci členů a pro potřebu výboru ČIS ČLS JEP. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna Směrnicí č. 1/2018 a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů.  S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno. Rodné číslo člena bude použito pouze v případech, kdy je RČ vyžadováno zvláštním zákonem.  

Beru na vědomí následující informace o mých právech k osobním údajům, tj. že mám právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů,
 • na přístup k mým osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • na informace o způsobu zpracování osobních údajů a na provedení opravy osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování a na přenesení údajů pro předání jinému správci,
 • podat námitky proti zpracování mých osobních údajů.