Pomáháme udržet komplexní pohled na nemocného


Interna je páteří českého zdravotnictví 

Česká internistická společnost (ČIS) sdružuje lékaře a ostatní pracovníky z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení, tak i o ambulantně pracující odborníky. 


2000 lékařů

ČIS sdružuje přes 2000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny. 


30 společností 

Spolupracujeme s více než 30 odbornými společnostmi. Společně se snažíme zlepšovat podmínky pro lékaře v České republice. 


20 akcí ročně 

Každý rok organizujeme více než 20 domácích akcí a podílíme se na přípravě několika mezinárodních akcích. 

Historie společnosti

Po 2. světové válce v letech 1946 – 1953 se jednotná Lékařská společnost JEP vzhledem k vznikajícím a rychle se rozvíjejícím jednotlivým oborům a podoborům začala štěpit na jednotlivé sekce LS JEP. Tak vznikla i sekce vnitřního lékařství. Samostatná Česká internistická společnost vznikla v roce 1953. Jejím prvním předsedou byl prof. MUDr. Antonín Vančura. Po jeho předčasné smrti v roce 1956 se stal předsedou prof. MUDr. Jiří Syllaba, po něm pak následovali doc. MUDr. Otto Riedl, prof. MUDr. Karel Bobek, prof. MUDr. František Hendrych, prof. MUDr. Vladimír Pacovský, prof. MUDr. Karel Horký a prof. MUDr. Richard Češka.

Thomayerova medaile ČIS ČLS JEP

Každoročně je udělována Thomayerova medaile ČIS ČLS JEP členům společnosti, kteří se významně zasloužili o rozvoj interny. 

Ocenění v roce 2019

Ocenění v roce 2018


Bronzová Thomayerova medaile 

Prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.


Bronzová Thomayerova medaile 

Prof. MUDr. Marie Brodanové, DrSc


Ocenění v roce 2017

Bronzová Thomayerova medaile 

MUDr. Pavel Havránek
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.


Ocenění v roce 2016

Zlatá Thomayerova medaile 

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. (in memoriam)

Bronzová Thomayerova medaile 

MUDr. Jana Lacinová 
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.
Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, DrSc.           

Publikační soutěž 

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2020 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích: 

1. Monografie 

3 nejlepší práce získají finanční odměnu
(30 000 Kč/ 20 000 Kč/ 10 000 Kč)

2. Původní práce autorů do 35 let

nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč
(autor nesmí v roce 2020 přesáhnout věk 35 let)

Podmínky soutěže:

  • V době publikování musí autor splňovat podmínku členství v ČIS alespoň 1 rok

  • Práce vznikla v předchozím roce 

  • Jedná se o původního autora práce

Práce je možné do soutěže přihlašovat do 31. 5. 2021. 

Původní práce a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS: Sokolská 31, 120 00 Praha 2. 
Současně je třeba přihlášku do soutěže ohlásit na emailové adrese: info@interna-cz.eu