Hlavní teze směřování interny v příštích letech

Základní teze programu

Výbor ČIS 2022

Nový výbor ČIS ČLS JEP (ČIS) bude samozřejmě navazovat na činnost společnosti v předchozích letech. Plně platná zůstává preambule uvedená na webových stránkách společnosti. ČIS sdružuje lékaře a ostatní pracovníky z oboru vnitřní lékařství i specializovaných oborů velké rodiny interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení, tak i o ambulantně pracující odborníky.

Primárním cílem je akceptování nejnovějších diagnostických a léčebných postupů a pomoc při jejich uvádění do praxe. Stejně tak je cílem
(v rámci možností) i podpora vědecké práce a vzdělávání. V tomto směru bude ČIS spolupracovat s medicínskými i dalšími autoritami, s organizátory, plátci a dalšími subjekty. V neposlední řadě je třeba uvést korektní vztahy a v některých případech i velmi úzkou spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, a to jak domácími, tak v rámci mezinárodní spolupráce.

Přesto považujeme za vhodné uvést oblasti a úkoly, na které bychom se chtěli zaměřit v prvním období.

  1. S ohledem na zajištění rovnoměrného pokrytí činnosti naší společnosti je třeba aktivizovat systém „Krajských konzultantů“, kteří by se měli stát nejbližšími spolupracovníky výboru společnosti. Jejich kompetence, náplň jejich činnosti a podpora výboru budou předmětem zvláštního materiálu.
  2. Lůžková péče na interních odděleních je většinou vnímána jako páteřní systém našeho zdravotního systému a jako taková je vnímána jako nepostradatelná. Řeší samozřejmě problémy ad hoc, nicméně není (až na výjimky – spory JIP x ARO apod) zásadně ohrožená. O to větší pozornost musíme věnovat ambulantní interně, která stojí mezi praktickými lékaři na straně jedné a dalšími specialisty na straně druhé. Je třeba zajistit nejen kompetence, ale i dostatečné ekonomické pokrytí této významné součásti vnitřního lékařství. Pracovní sekce ambulantních internistů bude spolupracovat s dalšími subjekty, které jsou v této oblasti zainteresovány.
  3. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat mladým internistům. Náš obor je složitý, opravdu těžký a musíme udělat maximum pro to, aby byl pro mladé lékaře také dostatečně atraktivní. Od vzdělávání až po možnou zlepšenou prostupnost mezi internou a jednotlivými specializovanými obory. Pracovní sekce mladých internistů bude mít od výboru maximální podporu.
  4. S předchozím velmi úzce souvisí maximální možná podpora vzdělávání, a to jak celoživotního, tak postgraduálního. Výbor se bude snažit hledat i partnery, kteří se budou na vzdělávacích projektech společnosti podílet.
  5. Za nezbytné považujeme zapojení ČIS do mezinárodní spolupráce, především v rámci EFIM (European Federation of Internal Medicine)
    a ISIM (International Society of Internal Medicine). Výrazem úspěšné participace ČIS v mezinárodním společenství pak musí být Světový kongres interní medicíny v Praze, v roce 2024 (WCIM 2024). Ten byl ČIS svěřen jako výraz uznání naší interně a nesmíme očekávání zklamat.