Prezetance ze Semináře k atestačním otázkám 2019


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Semináře k atestačním otázkám, který se konal 16. 10. 2019 v Braunově domě v Praze.

Přednášky ze semináře jsou ke stažení níže: 

Diabetologie pro internisty
(MUDr. Jan Škrha, Ph.D.)

Diferenciální diagnostika: není-li jasná diagnóza, mysleme na cévní onemocnění
(MUDr. Luboš Kotík, CSc.)

Přístup k pacientovi s abnormálními jaterními testy
(Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.)

Substituční terapie hypokortikalismu
(Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.)

Konzervativní řešení stenóz karotických a končetinových tepen
(Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.)

Nefrologie v kostce
(MUDr. Jiří Orság, Ph.D.)

Intenzivní medicína/Sepse
(MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.)