Granty pro mladé internisty

Granty pro mladé internisty

Výbor České internistické společnosti ČLS JEP vyhlašuje granty pro mladé internisty na rok 2023.

Granty jsou vyhlášeny ve dvou kategoriích:

 • Na české odborné konference

  • počet grantů: 15

  • hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 10 000 Kč

  • podmínka aktivní účasti na dané akci

  • celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč

 • Na zahraniční odborné konference

  • počet grantů: 5

  • hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 30 000 Kč

  • podmínkou je odeslaný abstrakt na danou akci

  • celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč

Další podmínky:

 • věk do 35 let (včetně)

 • uchazeč musí být členem ČIS minimálně 1 rok před podáním žádosti o grant

 • jeden člen může využít grant maximálně na jednu akci zahraniční a jednu českou

 • granty se nevztahují na akci MIRCIM 2023 (8th edition of the McMaster International Review Course in Internal Medicine) vzhledem k tomu, že na tuto akci bude vypsán samostatný grant pro účast v soutěži Best Case Report Contest

Výbor ČIS záměrně nestanovil konkrétní odborné akce. Komise vybere výherce grantů na základě doručených přihlášek.

Přihlášky zasílejte emailem na sekretariát ČIS na adresu info@interna-cz.eu.

Deadline pro přihlášky je 31. 1. 2023.