Granty pro mladé internisty

Granty pro mladé internisty

Výbor České internistické společnosti ČLS JEP vyhlásil granty pro mladé internisty na rok 2024.

Granty byly vyhlášeny ve dvou kategoriích:

 • Na české odborné konference

  • počet grantů: 15

  • hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 10 000 Kč

  • podmínka aktivní účasti na dané akci

  • celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč

 • Na zahraniční odborné konference

  • počet grantů: 5

  • hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 30 000 Kč

  • podmínkou je aktivní účast (odeslaný kongresový příspěvek, přijetí není podmínkou)

  • celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč

Další podmínky:

 • věk do 35 let (včetně)

 • uchazeč musí být členem ČIS minimálně 1 rok před podáním žádosti o grant

 • grant je možné získat jednou za 2 roky - platí nezávisle pro české i zahraniční akce

 • účast na akci musí být doložena (potvrzení o registraci a cestě)

 • podpora se nevztahuje na povinné součásti postgraduálního vzdělávání

 • granty se nevztahují na akci MIRCIM 2024 (9th edition of the McMaster International Review Course in Internal Medicine), konkrétně na související soutěž Best Case Report Contest 2024 - MIRCIM má vlastní grant a uhradí účast zástupcům z ČR


Deadline pro přihlášky na akce, které se konají v 1. polovině roku 2024 je 31. 1. 2024.
 

Deadline pro přihlášky na akce, které se konají ve 2. polovině roku 2024 je 31. 7. 2024.


Přihlášky zasílejte emailem na sekretariát ČIS na adresu info@interna-cz.eu.

Žádosti bude schvalovat komise ve složení: doc. D. Karetová, prof. M. Souček a MUDr. J. Škrha. jr.
Výbor ČIS záměrně nestanovil konkrétní odborné akce. Komise vybere výherce grantů na základě doručených přihlášek.