Granty pro mladé internisty

Granty pro mladé internisty

Výbor České internistické společnosti ČLS JEP vyhlásil granty pro mladé internisty na rok 2023.

Granty byly vyhlášeny ve dvou kategoriích:

 • Na české odborné konference

  • počet grantů: 15

  • hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 10 000 Kč

  • podmínka aktivní účasti na dané akci

  • celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč

 • Na zahraniční odborné konference

  • počet grantů: 5

  • hodnota grantu pro jednoho uchazeče: 30 000 Kč

  • podmínkou je odeslaný abstrakt na danou akci

  • celková vyhrazená částka na tuto kategorii: 150 000 Kč

Další podmínky:

 • věk do 35 let (včetně)

 • uchazeč musí být členem ČIS minimálně 1 rok před podáním žádosti o grant

 • jeden člen může využít grant maximálně na jednu akci zahraniční a jednu českou

 • účast na akci musí být doložena (potvrzení o registraci a cestě)

 • granty se nevztahují na akci MIRCIM 2023 (8th edition of the McMaster International Review Course in Internal Medicine) vzhledem k tomu, že na tuto akci bude vypsán samostatný grant pro účast v soutěži Best Case Report Contest

Výbor ČIS záměrně nestanovil konkrétní odborné akce. Komise vybere výherce grantů na základě doručených přihlášek.

Možnost zasílání přihlášek byla ukončena (deadline pro přihlášky 31. 1. 2023.)