Dny mladých internistů 2023


Termín konání

Místo konání

1. - 2. 6. 2023

Teoretické ústavy LF UP, Olomouc

Konference je určena pro mladé lékaře (do 35 let) a pro studenty lékařských fakult, kteří jsou zapojeni do vědeckovýzkumných prací v oborech vnitřního lékařství.

OCENĚNÍ – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Cena přednosty III. interní kliniky – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc

Nevídaná rhabdomyolýza – kazuistika
Liachovická K., Sztuchlíková V., Lysková L., Orság J., Kosatíková Z., Hrubý M., Vymětal J., Krejčí K.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc

Cena prednostu I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Epidemiologická analýza rizikových faktorov, liečby, komplikácií a mortality u pacientov s infarktom myokardu s ST eleváciami na Slovensku – retrospektívna „single-center“ štúdia
Benko J.1,5*, Péč M.J.1, Jurica J.1, Péčová M.2,3, Mokáň M.1, Nehaj F.4, Sokol J.2, Bolek T.1, Galajda P.1, Samoš M.1, Mokáň M.1
1I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave; 2Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave;  3Onkologické centrum, Univerzitná nemocnica Martin; 4Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave; 5Kardiologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra *Obaja autori prispeli rovnakou mierou.

3. cena přednosty III. interní kliniky – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc

Anorektální hemangiom jako vzácná příčina enteroragie
Pospíšilová B.1, Frydrych J.2, Krajina A.3, Örhalmi J.4, Mikoviny Kajzrlíková I.1, Vítek P.1,5
1Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku; 2Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou; 3Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové; 4Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice; 5Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

3. cena prednostu I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

Adiponectin/leptin ratio as an index to determine metabolic risk in patients after kidney transplantation
Graňák K.1,2, Vnučák M.1,2, Beliančinová M.1,2, Kleinová P.1,2, Pytliaková M.3, Dedinská I.1,2
1Transplant Centre, University Hospital Martin; 2Department of Internal Medicine I, Jessenius Medical Faculty of Comenius University and University Hospital Martin; 3Department of Gastrointestinal Internal Medicine, Jessenius Medical Faculty of Comenius University and University Hospital Martin

2. cena Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Systémové glukokortikoidy v terapii reziduálního plicního postižení po COVID-19
Mizera J., Genzor S., Losse S., Jakubec P.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc

2. cena Slovenskej internistickej spoločnosti

Miera opakovanej hospitalizácie pacientov s cirhózou a jej rizikové faktory
Vrbová P., Lelkes J., Koller T.
1. interná klinika LF UK a UN Bratislava

1. cena předsedy České internistické společnosti

Glykační index hemoglobinu (HGI) jako ukazatel individuální glykace u pacientů s diabetem 1. typu na kontinuální a okamžité monitoraci glukózy
Pehr M., Navrátilová V., Horová E., Škrha J. jr., Prázný M, Škrha J.
3. IK 1. LF UK a VFN

1. cena predsedu Slovenskej internistickej spoločnosti

Parametre deformácie ľavostranných oddielov srdca a koncentrácie markerov endotelovej dysfunkcie u pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického srdcového zlyhávania
Jurica J.1, Péč M.J.1, Bolek T.1, Škorňová I.2, Staško J.2, Galajda P.1, Samoš M.1,3, Mokáň M.1
11. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika; 2Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita; Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika; 3Oddelenie akútnej a intervenčnej kardiológie, 2. Klinika kardiológie a angiológie lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH, a.s.) v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko