Sekce ambulantních internistů  


Sdružuje lékaře pracujících v interní ambulantní sféře v terénu i v nemocnicích a snaží se vyjednávat lepší pracovní podmínky pro všechny ambulantní specialisty. Úzce spoluprace s ČLK, ČLS JEP a MZ ČR. 

Profesní spolek Sdružení ambulantních internistů (SAI)

SAI - Sdružení ambulantních internistů, je dobrovolné sdružení ambulantních poskytovatelů v oboru 101 – interna a internistů pracujících v nestátních ambulantních zařízeních. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů a zastupovat je v jednáních s institucemi, které ovlivňují práci a fungování poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti vnitřního lékařství v segmentu ambulantní péče. Činnost SAI je zcela nezávislá na České internistické společnosti. VÍCE.

Zápis z jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS v rámci  DŘ k úhradám na rok 2020

Zástupci poskytovatelů nesouhlasí s tím, aby se jednání DŘ pro rok 2020 účastnil Svaz multioborové nelůžkové péče, neboť nemá pro toto jednání žádné plné moci, resp. odevzdal své plné moci pozdě a tyto mu nebyly v souladu s jednacím řádem uznány Mandátovou komisí. 
VÍCE.

Bonifikačni programy VZP PLUS 

VZP nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, praktického zubního lékařství a ambulantním poskytovatelům v odbornosti vnitřního lékařství, kardiologie a diabetologie možnost účasti v bonifikačních programech VZP PLUS. VÍCE