Sekce ambulantních internistů  


Sekce ambulantních internistů si klade za cíl zlepšit postavení současné ambulantní interny odborně
i ekonomicky a to zejména:

- informováním internistů o reálném stavu legislativy (úhradová vyhláška, seznam zdravotních výkonů)
- poskytováním praktických rad stran nasmlouvání nových výkonů, poskytováním poradních stanovisek v souvisejících věcech
- snahou o nasdílení již existujících výkonů a přípravou výkonů nových
- snahou o definování skupin a pacientů, kterým by měla být poskytována péče právě ambulantním internistou
- přípravou odborných sdělení v rámci kongresů a seminářů pořádaných ČIS 

Zdravotnické výkony

Jak udělat z vaší ordinace výkonově orientovanou praxi? ... 3. díl VÍCE.

Jak udělat z vaší ordinace výkonově orientovanou praxi? ... 2. díl VÍCE.

Jak udělat z vaší ordinace výkonově orientovanou praxi? ... 1. díl VÍCE.

Profesní spolek Sdružení ambulantních internistů (SAI)

SAI - Sdružení ambulantních internistů, je dobrovolné sdružení ambulantních poskytovatelů v oboru 101 – interna a internistů pracujících v nestátních ambulantních zařízeních. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů a zastupovat je v jednáních s institucemi, které ovlivňují práci a fungování poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti vnitřního lékařství v segmentu ambulantní péče. Činnost SAI je zcela nezávislá na České internistické společnosti. VÍCE.

Zápis z jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS v rámci  DŘ k úhradám na rok 2020

Zástupci poskytovatelů nesouhlasí s tím, aby se jednání DŘ pro rok 2020 účastnil Svaz multioborové nelůžkové péče, neboť nemá pro toto jednání žádné plné moci, resp. odevzdal své plné moci pozdě a tyto mu nebyly v souladu s jednacím řádem uznány Mandátovou komisí. 
VÍCE.

Bonifikačni programy VZP PLUS 

VZP nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, praktického zubního lékařství a ambulantním poskytovatelům v odbornosti vnitřního lékařství, kardiologie a diabetologie možnost účasti v bonifikačních programech VZP PLUS. VÍCE