Sekce ambulantních internistů  


Sdružuje lékaře pracujících v interní ambulantní sféře v terénu i v nemocnicích a snaží se vyjednávat lepší pracovní podmínky pro všechny ambulantní specialisty. Úzce spoluprace s ČLK, ČLS JEP a MZ ČR. 

Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Dovolujeme si Vás informovat o založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI), jehož hlavním cílem je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru. Činnost SAI je zcela nezávislá na České internistické společnosti. 
VÍCE.

Zápis z jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS v rámci  DŘ k úhradám na rok 2020

Zástupci poskytovatelů nesouhlasí s tím, aby se jednání DŘ pro rok 2020 účastnil Svaz multioborové nelůžkové péče, neboť nemá pro toto jednání žádné plné moci, resp. odevzdal své plné moci pozdě a tyto mu nebyly v souladu s jednacím řádem uznány Mandátovou komisí. 
VÍCE.

Bonifikačni programy VZP PLUS 

VZP nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, praktického zubního lékařství a ambulantním poskytovatelům v odbornosti vnitřního lékařství, kardiologie a diabetologie možnost účasti v bonifikačních programech VZP PLUS. VÍCE

Plánované akce

15. konference ambulantních internistů  

23.–24. 9. 2020

Více informací o konferenci najdete na webových stránkách ZDE.