Vše co vás zajímá


Kategorie
Informace k platbě členských příspěvků

Informace k platbě členských příspěvků

Rádi bychom vás informovali, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz. Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

V době pandemie COVID-19 docházelo k omezování některých vyšetřovacích metod, mezi nimi i zátěžových testů. Zátěžová vyšetření jsou však v diagnostickém algoritmu často nezastupitelná. Na druhou stranu jejich provedení může představovat zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění. Následující doporučení má za cíl navrhnout možná řešení, jak zátěžové vyšetření provádět i v době zvýšeného rizika přenosných infekcí.

Nepodceňujme v době "covidové" potřebu snižování LDL-C

Nepodceňujme v době "covidové" potřebu snižování LDL-C

Ani v roce 2020, který se do dějin zřejmě zapíše jako rok COVID-19, bychom neměli zapomínat na moderní účinné možnosti léčby kardiovaskulárních onemocnění, která stojí dlouhodobě na žebříčku mortality naší populace na prvním místě. Patří sem i léčba dyslipidémie agresivním snižováním LDL cholesterolu za pomoci inhibitorů PCSK9, která však u nás zatím není dostatečně využívána.

Záznam z webináře: Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced

Záznam z webináře: Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced

Dovolujeme si vám pozvat ke sledování záznamu z odborného webináře „Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced“, který se konal živě 10. listopadu 2020.

Dapagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků s chronickým onemocněním ledvin

Dapagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků s chronickým onemocněním ledvin

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) v proximálním tubulu zpomalují progresi diabetického onemocnění ledvin a snižují u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin i kardiovaskulární morbiditu a mortalitu.

Studie Da Vinci: nová studie dokumentující (bohužel) stále starou praxi

Studie Da Vinci: nová studie dokumentující (bohužel) stále starou praxi

Na letošním virtuálním kongresu Evropské kardiologické společnosti zazněla mimo jiné prezentace poslední z průřezových šetření mapujících vzorce hypolipidemické léčby a dosahování cílových hodnot plazmatických lipidů. Takových sledování známe řadu, a to nejen v mezinárodních uspořádáních.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.