Vše co vás zajímá


Kategorie
Proč mají děti většinou jen lehký průběh infekce Covid 19?

Proč mají děti většinou jen lehký průběh infekce Covid 19?

Je otázkou, jak ovlivňuje školní docházka další epidemiologický vývoj infekce Covid 19 v populaci. Pomalu se shromažďují vědecké údaje i hypotézy, proč má infekce u dětí většinou jen lehký nebo dokonce bezpříznakový průběh.

Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2021 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích "Monografie bez rozdílu věku" a "Původní práce autorů do 35 let". Deadline pro přihlašování je 31. 5. 2022.

Novinky v oblasti LMWH – Inhixa - 1. biosimilární enoxaparin v ČR

Novinky v oblasti LMWH – Inhixa - 1. biosimilární enoxaparin v ČR

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) jsou léčivé přípravky živočišného původu získávané chemickou nebo enzymatickou depolymerací nefrakcionovaného heparinu (UFH).

Glifloziny v praxi dnes, a zítra

Glifloziny v praxi dnes, a zítra

SGLT2 inhibitory, glifloziny, představují skupinu léků s velmi komplexním účinkem, dokumentovaným nejen teoreticky a experimentálně, ale především výsledky velkých randomizovaných klinických studií.

Dapagliflozin schválen k léčbě chronického onemocnění ledvin u diabetiků i nediabetiků

Dapagliflozin schválen k léčbě chronického onemocnění ledvin u diabetiků i nediabetiků

Dne 9. srpna 2021 byl dapagliflozin (LP ForxigaR, AstraZeneca) jako první inhibitor SGLT-2 schválen v EU k léčbě chronického onemocnění ledvin (CKD) u dospělých pacientů bez ohledu na přítomnost diabetu 2. typu (DM2).

Jak přesvědčit pacienta k ukončení medikace

Jak přesvědčit pacienta k ukončení medikace

Jak nejlépe přesvědčit pacienta k ukončení ne zcela nutné medikace. Polypragmazie je spojena s nežádoucími lékovými efekty a snižuje často kvalitu života.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.