Vše co vás zajímá


Kategorie
Webináře s tématikou dyslipidémií 

Webináře s tématikou dyslipidémií 

Rádi bychom vás pozvali ke sledováni webinářů zaměřených na problematiku dyslipidémií. První webinář na téma "LDL cholesterol: Fakta, mýty, pravdy a omyly pro každodenní praxi" a druhý webinář je na téma "Aterogenní dyslipidémie. Všichni ji známe nejen u diabetiků. Na záznam z obou webinářů se můžete podívat na našem webu.

Doporučení pro užití SGLT2 inhibitorů u pacientů s KV a renálním rizikem

Doporučení pro užití SGLT2 inhibitorů u pacientů s KV a renálním rizikem

Při léčbě DM je kladen důraz nejen na snížení glykemie, ale také na snížení hmotnosti a prevenci makrovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací. Tyto požadavky naplňuje nejnovější třída antidiabetik – glifloziny, např. dapagliflozin, empagliflozin, canagliflozin. V posledních letech se tato skupina posunula na přední místa v doporučeních jednotlivých odborných společností.

Nová konkurence na trhu látek snižujících hladinu LDL

Nová konkurence na trhu látek snižujících hladinu LDL

Inclisiran (tzv. silencing RNA, která dokáže zablokovat mRNA pro syntézu určité biologické struktury, o tomto principu jsme podrobněji referovali v minulých číslech SMS) inhibuje hepatickou syntézu proprotein subtilisin–kexin type 9 konvertázy, (PCSK9). Tuto blokádu realizují také již známé monoklonální protilátky evolocumab, alirocumab a bococizumab. Touto blokádou je zabráněno degradaci LDL receptoru, který pak vychytává cirkulující LDL cholesterol.

Reverze efektu NOACs v každodenní praxi - xabany vs. gatrany

Reverze efektu NOACs v každodenní praxi - xabany vs. gatrany

Rádi bychom vás pozvali ke sledování přednášky MUDr. Tomáše Hauera na téma: Reverze efektu NOACs v každodenní praxi - xabany vs. gatrany, která zazněla v rámci XXVI. kongresu ČIS v Praze. Přednáška se zabývá problematikou léčby xabany a gatrany, zejména tím, jak se v klinické praxi vyrovnávat s akutními situacemi, jako je například akutní krvácení, nebo nutnost urgentní operace.

Netradiční průběh léčby pacienta po IM s mnohočetným postižením věnčitých tepen

Netradiční průběh léčby pacienta po IM s mnohočetným postižením věnčitých tepen

Rádi bychom vás pozvali ke sledování online kazuistiky na téma "Netradiční průběh léčby pacienta po infarktu myokardu s mnohočetným postižením věnčitých tepen", kterou pro vás připravil MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 

Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

Česká internistická společnost se připojila ke Společné výzvě lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19. Kouření poškozuje celé tělo, zejména plíce a také významně snižuje imunitu. Kuřáci se obecně snadněji nakazí a infekční onemocnění u nich mají těžší průběh než u nekuřáků. Kuřáci jsou také častějšími pacienty nemocnic, včetně intenzivní péče, a to z mnoha dalších důvodů.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.