Vše co vás zajímá


Kategorie
Poskytování zdrav. péče uprchlíkům z Ukrajiny

Poskytování zdrav. péče uprchlíkům z Ukrajiny

Aktuální mezioborové stanovisko s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči všem potřebným vydané 16.3.2022.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba

Palcové titulky v laickém tisku o průlomu v léčbě Alzheimerovy choroby jsou zavádějící a vzbuzují neoprávněné naděje.

Okénko z hepatologie

Okénko z hepatologie

Jako novinku bychom rádi prezentovali na webových stránkách ČIS nejaktuálnější zprávy o diagnostice i léčbě, ale i o činnosti lékařských společností z velké rodiny interních oborů i dalších oborů nám všem blízkých.

Stanovisko k použití přípravku EVUSHELD v preexpoziční profylaxi covidu-19

Stanovisko k použití přípravku EVUSHELD v preexpoziční profylaxi covidu-19

Přinášíme vám další aktuální stanovisko vydané 31. 1. 2022 Společností infekčního lékařství ČLS JEP ve spolupráci s několika dalšími odbornými společnostmi.

Antivirotika působící proti SARS-COV-2

Antivirotika působící proti SARS-COV-2

Aktualizovaná verze stanoviska k léčbě antivirotiky, která nově zahrnuje možnost ambulantního podávání remdesiviru. Tato nová indikace je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Stanovisko k imunomodulační léčbě u covidu-19

Stanovisko k imunomodulační léčbě u covidu-19

Stanovisko vydané 10. 1. 2022 Společností infekčního lékařství ČLS JEP, ke kterému se připojilo několik odborných společností včetně ČIS.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.