Vše co vás zajímá


Kategorie
Na formě záleží, aneb jak efektivně a bezpečně pokrýt depleci železa

Na formě záleží, aneb jak efektivně a bezpečně pokrýt depleci železa

Pozvání na online sympozium, které se skládá z části gastroenterologické a farmakologické. V první části sympozia vám Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a MUDr. Martin Vašátko představí výsledky projektu, který se zabýval suplementací železa u IBD pacientů pomocí železa obohaceného o hemoglobin. Farmakolog MUDr. Jiří Slíva ve druhé části vysvětlí rozdíly mezi různými formami železa se zaměřením na perorální formu suplementace a vyzdvihne z jeho pohledu významně šetrnou a bezpečnou formu železa s hemoglobinem.

Zdravý životní styl dramaticky snižuje riziko Alzheimerovy choroby

Zdravý životní styl dramaticky snižuje riziko Alzheimerovy choroby

Zatím neznáme účinnou léčbu Alzheimerovy choroby a to vede k výzkumu možností prevence tohoto závažného onemocnění. Citovaná práce hledala souvislost mezi charakterem životního stylu a rizikem Alzheimerovy choroby. Pro studii byla využita data z Chicago Health and Aging Project and the Rush Memory and Aging Project.

Nemocný s fibrilací síní a fyzická zátěž

Nemocný s fibrilací síní a fyzická zátěž

Perzistentní fibrilace síní průkazně vede ke snížené toleranci fyzické zátěže a také morbidita a mortalita pacientů s tímto chronickým srdečním postižením je významně vyšší. Není však známo, jaký je dopad pravidelné fyzické zátěže na zmíněná zvýšená zdravotní a mortalitní rizika. Ve studii HUNT 3 bylo v letech 2006 až 2008 zařazeno 1117 pacientů s fibrilací síní průměrného věku 72 let a sledováno do října 2015 průměrnou dobu 7 let. 

Žádost o účast v mezinárodní studii "The COVID-19 HEROES"

Žádost o účast v mezinárodní studii "The COVID-19 HEROES"

Na základě žádosti Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP se na vás obracíme s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče. Tedy jak pro zdravotníky, ale i pro mnoho dalších profesí.

Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na věnčitých tepnách

Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na věnčitých tepnách

Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na koronárních tepnách, v anglosaském písemnictví Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA), je klinický syndrom charakterizovaný jasným průkazem akutního infarktu myokardu podle současných kritérií, ale téměř normálním nálezem na koronární angiografii. Data ze současných registrů ukazují, že prevalence MINOCA mezi pacienty s akutním infarktem myokardu se pohybuje kolem 6 %.

Chronické virové záněty jater a COVID-19

Chronické virové záněty jater a COVID-19

Virové hepatitidy jsou závažným zdravotnickým problémem - akutní i chronické formy jsou příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. Některé viry způsobují chronickou hepatitidu, jejímž následkem pak mohou být jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom.  Ročně je v naší republice hlášeno asi 1300 nových případů virových hepatitid A, B a C. Nemocní lidé jsou často zdrojem nákazy pro své okolí, zdravotnický personál nevyjímaje. 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.