Novinky interny 2022

Novinky interny 2022

Na nedávno skončeném XXIX. Kongresu ČIS ČLS JEP v bloku Mladých internistů prezentoval prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC FEFIM souhrn novinek ve vnitřním lékařství, které byly publikovány v posledním roce a které ovlivní každodenní praxi nemocničních i ambulantních internistů. Změny nastaly v doporučeních pro perioperační vyšetřování a péči a nižším prahu pro zahájení farmakoterapie hypertenze v těhotenství. Je odklon od agresivní tekutinové resuscitace u akutní pankreatitidy a částečně také v léčbě septického šoku. Intravenózní podání magnesia může zlepšit symptomatiku a zabránit hospitalizaci u pacientů s exacerbací CHOPN. Z dalších novinek můžeme jmenovat například srovnání různých typů antidiabetik přidávaných k metforminu u diabetu 2. typu, účinnost perorálně podávaných kortikoidů u IgA nefropatie, zvýšené riziko krvácivých komplikací při současném užívání apixabanu a flukonazolu, nebo data nepodporující užívání NOAC u pacientů s porevmatickým onemocněním srdce nebo antifosfolipidovým syndromem.