A European Survey on Internal Medicine POCUS practice

A European Survey on Internal Medicine POCUS practice

Point-of-care ultrasonografie se stává nedílnou součástí každodenní praxe mnoha internistů. Jako každá nová metoda nejen v medicíně, i point-of-care ultrasonografie naráží na určité bariéry, které brání jejímu rozšíření. Současně také nyní potřebuje standardizaci postupů a implementaci do systému postgraduálního vzdělávání. "Ultrazvuková" pracovní skupina Evropské federace interní medicíny proto připravila krátký průzkum, jehož hlavním cílem je popsat aktuální situaci a pozici Point-of-care ultrasonografie napříč Evropou. Na základě získaných informací budeme dále pracovat především na vytvoření standardů pro výcvik internistů v této velmi užitečné vyšetřovací metodě. Za naši pracovní skupinu EFIM i výbor České internistické společnosti Vás prosím o spolupráci a zodpovězení otázek v rámci tohoto průzkumu.

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
vědecký sekretář ČIS

Oficiální text v angličtině níže:

Dear EFIM Coleagues, Dear EFIM Members: 

Point of Care Ultrasound is a very useful tool for internists. In the recent years more and more physicians (including Internal Medicine specialists) are incorporating “insonation” in their daily practice.
The EFIM Ultrasound Working Group has prepared a short survey with the following objectives:  

  • Describe what is the situation of Point of care ultrasound in Internal Medicine in Europe.  
  • Establish a network with all the centers/ultrasound units or physicians that are interested in Point of care ultrasound to develope training and research projects. 

Thank you very much for filling the survey!

Dr. Juan Torres Macho
Chair - EFIM Ultrasound WG

Odkaz na web EFIM ZDE.