Vše co vás zajímá


Kategorie
Online semináře: Novinky v gastroenterologii a hepatologii

Online semináře: Novinky v gastroenterologii a hepatologii

Dovolujeme si vás informovat o konání online seminářů s názvem „Novinky v gastroenterologii a hepatologii“, které připravila hepatogastroenterologická klinika IKEM. Online semináře budou probíhat od dubna do července na platformě click-meeting. V případě zájmu je možné se zaregistrovat na všechny či jen na vámi zvolené semináře zdarma.

Je diagnóza tzv. prediabetu užitečnou informací u seniorů starších než 70 let?

Je diagnóza tzv. prediabetu užitečnou informací u seniorů starších než 70 let?

V citované studii si autoři položili otázku, jaké je riziko progrese tzv. prediabetu do diabetu II. typu u seniorů starších než 70 let. Prediabetes byl definován jako hladina glukózy na lačno 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l), nebo hladina glykovaného hemoglobinu - Hb1c 5,7% - 6,4%, tj. (39-46 mmol/mol) nebo přítomnost obou kritérií.

Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

S rostoucí průměrnou délkou dožití naší populace a zlepšující se léčbou akutních onemocnění narůstá podíl polymorbidních pacientů. Ve spolupráci s EFIM nově vznikla pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group, jejíž první iniciativou je pomocí krátkého dotazníku prozkoumat názory našich kolegů a jejich znalosti o poly- či multimorbiditě. Prosíme, jestli dotazník můžete vyplnit.

Stanovisko k tromboprofylaxi u nemocných s COVID-19

Stanovisko k tromboprofylaxi u nemocných s COVID-19

Rádi bychom s vámi sdíleli nové stanovisko České angiologické společnosti ČLS JEP k profylaxi vzniku tromboembolické nemoci (TEN), tj. žilní trombózy a plicní embolie u nemocných s COVID-19. Toto stanovisko podporuje výbor České internistické společnosti ČLS JEP.

Nabídka přístupu k záznamům přednášek 38. kongresu ČNS

Nabídka přístupu k záznamům přednášek 38. kongresu ČNS

Dovolujeme si vás informovat o možnosti dodatečného přístupu ke kompletnímu záznamu 38. Kongresu ČNS, který se uskutečnil 7. - 11. prosince 2020 on-line. V rámci dodatečného přístupu získáte cca 20 hodin záznamů odborných přednášek rozdělených do 13 bloků, možnost prohlédnout si odborné postery, či navštívit virtuální firemní stránky.

Online odborný seminář: Složitá rozhodnutí v kardiologii

Online odborný seminář: Složitá rozhodnutí v kardiologii

Dovolujeme si vás informovat o konání odborného Kardiologie pro internisty IX. na téma Složitá rozhodnutí v kardiologii když doporučené postupy mají omezenou platnost. Online seminář se bude konat ve středu 17. 3. 2021 od 15:00 hodin. Seminář pořádá Kardiovaskulární oddělení, Interní a kardiologická klinika FN Ostrava a Interní klinika Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.