Poskytování zdrav. péče uprchlíkům z Ukrajiny

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO
Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny
(16.3.2022)


Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD)
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP
Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP
Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS) ČLS JEP
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP

Humanitární krize a příchod uprchlíků v důsledku války na území Ukrajiny vyvolaly potřebu poskytovat zdravotní péči osobám, které se v důsledku této krize ocitnou na území České republiky. Výše uvedené odborné společnosti se shodly na následujících doporučeních s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči všem potřebným.