Diabetes, kardiorenální a metabolická onemocnění

Mimořádný klinický seminář 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
pondělí 4. dubna 2022 od 13:00 hodin
Charvátův sál
U nemocnice 1, Praha 2

Diabetes, kardiorenální a metabolická onemocnění: doporučení pro mezioborový přístup, pohled z USA

v českém jazyce přednáší

prof. George Grunberger, MD, FACP, MACE
Chairman, Grunberger Diabetes Institute, Bloomfield Hills, Michigan
Clinical Professor, Internal Medicine and Molecular Medicine & Genetics, Wayne State University School of Medicine
Professor, Internal Medicine, Oakland University William Beaumont School of Medicine
Visiting Professor, Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Past President, American Association of Clinical Endocrinologists


prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin) – vědecký sekretář ČDS
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA – přednosta 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN