Vše co vás zajímá


Kategorie
Molnupiravir (Lagevrio, MSD) v ČR

Molnupiravir (Lagevrio, MSD) v ČR

Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k podávání antivirotika molnupiravir v léčbě covidu-19 včetně praktického komentáře.

Memorandum ČIS a ČPFS

Memorandum ČIS a ČPFS

Dovolujeme si vás informovat o Memorandu ČIS a ČPFS, které vzniklo na společné schůzi zástupců obou společností.

Benefity léčby PCSK9i – pro koho a kdy?

Benefity léčby PCSK9i – pro koho a kdy?

Na XXVIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP uspořádala společnost Sanofi sympozium zaměřené na praktické aspekty využití inhibitorů PCSK9 v léčbě dyslipidémií. Tato léčba dyslipidémie PCSK9i představuje nejen v kontrolovaných klinických studiích, ale i v reálné praxi u indikovaných nemocných významný přínos.

Proč mají děti většinou jen lehký průběh infekce Covid 19?

Proč mají děti většinou jen lehký průběh infekce Covid 19?

Je otázkou, jak ovlivňuje školní docházka další epidemiologický vývoj infekce Covid 19 v populaci. Pomalu se shromažďují vědecké údaje i hypotézy, proč má infekce u dětí většinou jen lehký nebo dokonce bezpříznakový průběh.

Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2021 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích "Monografie bez rozdílu věku" a "Původní práce autorů do 35 let". Deadline pro přihlašování je 31. 5. 2022.

Novinky v oblasti LMWH – Inhixa - 1. biosimilární enoxaparin v ČR

Novinky v oblasti LMWH – Inhixa - 1. biosimilární enoxaparin v ČR

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) jsou léčivé přípravky živočišného původu získávané chemickou nebo enzymatickou depolymerací nefrakcionovaného heparinu (UFH).

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.