Vše co vás zajímá


Kategorie
Okénko z hepatologie

Okénko z hepatologie

Jako novinku bychom rádi prezentovali na webových stránkách ČIS nejaktuálnější zprávy o diagnostice i léčbě, ale i o činnosti lékařských společností z velké rodiny interních oborů i dalších oborů nám všem blízkých.

Stanovisko k použití přípravku EVUSHELD v preexpoziční profylaxi covidu-19

Stanovisko k použití přípravku EVUSHELD v preexpoziční profylaxi covidu-19

Přinášíme vám další aktuální stanovisko vydané 31. 1. 2022 Společností infekčního lékařství ČLS JEP ve spolupráci s několika dalšími odbornými společnostmi.

Antivirotika působící proti SARS-COV-2

Antivirotika působící proti SARS-COV-2

Aktualizovaná verze stanoviska k léčbě antivirotiky, která nově zahrnuje možnost ambulantního podávání remdesiviru. Tato nová indikace je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Stanovisko k imunomodulační léčbě u covidu-19

Stanovisko k imunomodulační léčbě u covidu-19

Stanovisko vydané 10. 1. 2022 Společností infekčního lékařství ČLS JEP, ke kterému se připojilo několik odborných společností včetně ČIS.

Slazené nápoje

Slazené nápoje

Slazené nápoje přispívají nejen k epidemii obezity, ale zvyšují zřejmě i riziko kolorektálního karcinomu v mladém věku. V posledních dvou desetiletích roste v rozvinutých zemích incidence kolorektálního karcinomu u osob mladších než 50 let. Riziko je pro osoby narozené kolem roku 1990 dvojnásobné v porovnání s populací narozenou kolem roku 1950. Po příčině tohoto nárůstu se pátrá.

Stanovisko k monoklonálním protilátkám

Stanovisko k monoklonálním protilátkám

ČIS se připojila k novelizaci Mezioborového stanoviska k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi COVIDu-19 reagující na současnou situaci. AKTUALIZACE KE 4.1.2022 vzhledem k variantě omikron.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.