Vše co vás zajímá


Kategorie
Nabídka přístupu k záznamům přednášek 38. kongresu ČNS

Nabídka přístupu k záznamům přednášek 38. kongresu ČNS

Dovolujeme si vás informovat o možnosti dodatečného přístupu ke kompletnímu záznamu 38. Kongresu ČNS, který se uskutečnil 7. - 11. prosince 2020 on-line. V rámci dodatečného přístupu získáte cca 20 hodin záznamů odborných přednášek rozdělených do 13 bloků, možnost prohlédnout si odborné postery, či navštívit virtuální firemní stránky.

Online odborný seminář: Složitá rozhodnutí v kardiologii

Online odborný seminář: Složitá rozhodnutí v kardiologii

Dovolujeme si vás informovat o konání odborného Kardiologie pro internisty IX. na téma Složitá rozhodnutí v kardiologii když doporučené postupy mají omezenou platnost. Online seminář se bude konat ve středu 17. 3. 2021 od 15:00 hodin. Seminář pořádá Kardiovaskulární oddělení, Interní a kardiologická klinika FN Ostrava a Interní klinika Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Digoxin stále dobrá alternativa ke korekci frekvence permanentní fibrilace síní

Digoxin stále dobrá alternativa ke korekci frekvence permanentní fibrilace síní

Permanentní fibrilací síní autoři předkládané studie RATE-AF rozumí situaci, když bylo ošetřujícím lékařem rozhodnuto již neplánovat obnovení sinusového rytmu. Vyjasnit je třeba zejména případy, kdy je permanentní fibrilace síní kombinována s projevy srdečního selhávání, kde rychlá odpověď komor podstatně zvyšuje riziko hospitalizace a zvyšuje mortalitu.

Jak se nám (ne)daří léčit dyslipidemii a proč 

Jak se nám (ne)daří léčit dyslipidemii a proč 

Cílové hodnoty plazmatických lipidů – proměnlivé v čase, nižší s každou verzí doporučených postupů, předmět debat pokaždé, když nové cílové hodnoty spatří světlo světa, pro řadu pacientů nedosažitelné, některými kolegy možná zpochybňované. Přesto cílové hodnoty představují důležité vodítko, které ukazuje, zdali jdou léčebné snahy správným směrem, ke snížení rizika aterotrombotických příhod a i k prodloužení života. 

Kolchicin, první skutečně účinná prevence těžkého průběhu infekce COVID19?

Kolchicin, první skutečně účinná prevence těžkého průběhu infekce COVID19?

Předběžně byly, zatím jen v laickém tisku, zveřejněny výsledky kanadské studie ColCORONA, protože autoři je považují za průlomové. Ve studii bylo zařazeno 6000 ambulantně potvrzených nemocných s infekcí COVID 19 ve věku 40 let a vyšším, kde provedený pozitivní test nebyl starší než 24 hodin. Současně tito nemocní museli mít alespoň jeden rizikový faktor těžšího průběhu onemocnění.

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Zásadní zlom v praxi antikoagulační léčby v České republice

Již dříve jsme vás informovali o zásadním zlomu v praxi antikoagulační léčby v ČR. Od 1. 11. 2020 je nově pacientům s nevalvulární fibrilací síní hrazen přípravek Xarelto® 15 mg a 20 mg v primární i sekundární prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolizace indikovaným k antikoagulační léčbě bez nutnosti podmíněné kontraindikace warfarinu. Tato situace zůstává i nadále beze změny.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.