Antivirotika působící proti SARS-COV-2

STANOVISKO Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
k použití antivirotik v léčbě a postexpoziční profylaxi COVIDu-19
(11.1.2022)


Antivirotika působící proti SARS-COV-2 jsou účinným nástrojem k omezení následků pandemie covidu-19. Mají různou strukturu a mechanismus účinku. V klinických studiích prokázaly účinnost také proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. Antivirotika nejsou náhradou vakcinace proti covidu-19, která je jediným dlouhodobým prostředkem k získání specifické imunity.