Vše co vás zajímá


Kategorie
Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2019 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích: 1. monografie bez rozdílu věku, 2. původní práce autorů do 35 let. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2020. 

Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Cílem SAI je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru.

Edukační videa s aktuální tématikou z interní medicíny

Edukační videa s aktuální tématikou z interní medicíny

Rádi bychom Vás informovali o sérií tří nových edukačních videí s aktuální tématikou z oboru interní medicíny, které pro Vás v letošním roce připravila ČIS spolu s Nadačním fondem české interny.

Kolchicin jako lék po infarktu myokardu?

Kolchicin jako lék po infarktu myokardu?

Zánětlivé procesy hrají důležitou roli v aterogenezi. Například inhibice interleukinu-1β pomocí monoklonální protilátky canakinumabu ve studii CANTOS vedla k 15% snížení kardiovaskulárních příhod.

Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Dovolujeme si Vás pozvat ke shlédnutí multioborového edukačního webináře na téma "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS): úvod do problematiky a diagnostika". Webinář je řešen z pohledu několika odborností.

Přehled abstraktů z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled abstraktů z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled všech uznaných prací v kategoriích poster a přednáška v rámci letošního XXVI. kongresu České internistické společnosti je ke stažení v příspěvku.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.