Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Dovolujeme si Vás informovat o založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI), jehož hlavním cílem je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru.

Činnost SAI je zcela nezávislá na České internistické společnosti. 

V prvním pololetí 2020 nás čekají hned tři velké úkoly:

  • Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2021
  • Jednání s pojišťovnami o strategii v oboru
  • Jednání o valorizaci výkonů

SAI bude úzce spolupracovat s Českou internistickou společností ČLS JEP a jsme přesvědčeni, že toto spojení zajistí jednotný postup při prosazování zájmů oboru interny, jako celku. Nezbytnou podmínkou pro úspěch však je mít dostatečně silný mandát v podobě plných mocí od poskytovatelů, konkrétně nestátních zdravotnických zařízení. Jsme přesvědčeni, že ambulantní internisté potřebují silnou reprezentaci k prosazování svých společných zájmů a priorit vůči zdravotním pojišťovnám a Ministerstvu zdravotnictví, přičemž pro dosažení úspěchu je nezbytné hrát aktivní roli.

Je Vaší svobodnou volbou se rozhodnout, komu svou plnou moc dáte, ale byli bychom rádi, aby Ti z vás, kteří dali zmocnění jiným spolkům, případně doposud nedali žádné, zvážili, zda nedat důvěru SAI, přičemž nezáleží na tom, jestli jste nebo nejste jeho členem. Podepsáním nové plné moci se ruší platnost té dříve udělené.

Při Vašem rozhodování prosím zvažte nejen to, kdo Vás bude zastupovat v samotném Dohodovacím řízení, ale kdo za Vás bude vyjednávat a bojovat ohledně bonifikací úhrad, valorizací výkonů nebo jednat se zdravotními pojišťovnami při neuhrazení poskytnuté péče. Pokud se rozhodnete udělit plnou moc SAI máte jistotu, že budete mít silného partnera a vyjednavače pro náš obor jak pro Dohodovací řízení, tak mimo něj, což Vám ani SAS ani ČLK nezajistí.

Vzor plné moci je ke stažení ZDE

V případě potřeby kontaktujte Ing. Mgr. Jakuba Webera (jakub.weber@oaks.cz, 606 086 789) ze společnosti OAKS Consulting, která je naší servisní organizací a partnerem pro přípravu podkladů a samotná vyjednávání. Vyplněnou plnou moc zašlete prosím poštou na adresu:

OAKS Consulting s.r.o.
Ing. Jakub Weber
AMAZON Court, Karolinská 661/4,
186 00 Praha 8