Vše co vás zajímá


Kategorie
ČKS TV: oficiální kongresové zpravodajství

ČKS TV: oficiální kongresové zpravodajství

Virtuální kongres České kardiologické společnosti (ČKS) má zdroj bonusových informací – na www.ckstv.cz najdete rozhovory s odborníky české kardiologie. Vybraní řečníci shrnují to hlavní z programu nebo následných diskuzí, komentují nové studie a reagují i na otázky týkající se dění v praxi nebo mezioborové spolupráce. Na ČKS TV ale nechybí ani přehledné články o obsahu některých přednášek nebo medailony lékařů poctěných letos čestnými členstvím nebo prestižními cenami ČKS.

Studie DAPA-CKD splnila primární cíl

Studie DAPA-CKD splnila primární cíl

Dapagliflozin prokázal zlepšení renálních parametrů a snížení celkové mortality u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, nezávisle na přítomnosti diabetu. Jedná se o první studii s SGLT-2 inhibitorem, sledující vliv na CKD u pacientů s či bez diabetu. Prospěch z léčby byl prokázán nezávisle na přítomnosti diabetu, je proto pravděpodobné, že se pro pacienty s tímto onemocněním nabízí zcela nová účinná léčba nad rámec dnešní standardní terapie.

Na formě záleží, aneb jak efektivně a bezpečně pokrýt depleci železa

Na formě záleží, aneb jak efektivně a bezpečně pokrýt depleci železa

Pozvání na online sympozium, které se skládá z části gastroenterologické a farmakologické. V první části sympozia vám Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a MUDr. Martin Vašátko představí výsledky projektu, který se zabýval suplementací železa u IBD pacientů pomocí železa obohaceného o hemoglobin. Farmakolog MUDr. Jiří Slíva ve druhé části vysvětlí rozdíly mezi různými formami železa se zaměřením na perorální formu suplementace a vyzdvihne z jeho pohledu významně šetrnou a bezpečnou formu železa s hemoglobinem.

Zdravý životní styl dramaticky snižuje riziko Alzheimerovy choroby

Zdravý životní styl dramaticky snižuje riziko Alzheimerovy choroby

Zatím neznáme účinnou léčbu Alzheimerovy choroby a to vede k výzkumu možností prevence tohoto závažného onemocnění. Citovaná práce hledala souvislost mezi charakterem životního stylu a rizikem Alzheimerovy choroby. Pro studii byla využita data z Chicago Health and Aging Project and the Rush Memory and Aging Project.

Nemocný s fibrilací síní a fyzická zátěž

Nemocný s fibrilací síní a fyzická zátěž

Perzistentní fibrilace síní průkazně vede ke snížené toleranci fyzické zátěže a také morbidita a mortalita pacientů s tímto chronickým srdečním postižením je významně vyšší. Není však známo, jaký je dopad pravidelné fyzické zátěže na zmíněná zvýšená zdravotní a mortalitní rizika. Ve studii HUNT 3 bylo v letech 2006 až 2008 zařazeno 1117 pacientů s fibrilací síní průměrného věku 72 let a sledováno do října 2015 průměrnou dobu 7 let. 

Žádost o účast v mezinárodní studii "The COVID-19 HEROES"

Žádost o účast v mezinárodní studii "The COVID-19 HEROES"

Na základě žádosti Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP se na vás obracíme s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče. Tedy jak pro zdravotníky, ale i pro mnoho dalších profesí.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.