Materiály k diagnostice, léčbě a následné péči o pacienty s COVID-19

Materiály k diagnostice, léčbě a následné péči o pacienty s COVID-19

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP připravila přehledné materiály, které se týkají onemocnění COVID-19.

Jedná se konkrétně o tyto 3 dokumenty, které si můžete stáhnout níže: