Vše co vás zajímá


Kategorie
Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Webinář "Atypický hemolyticko-uremický syndrom"

Dovolujeme si Vás pozvat ke shlédnutí multioborového edukačního webináře na téma "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS): úvod do problematiky a diagnostika". Webinář je řešen z pohledu několika odborností.

Přehled abstraktů z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled abstraktů z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled všech uznaných prací v kategoriích poster a přednáška v rámci letošního XXVI. kongresu České internistické společnosti je ke stažení v příspěvku.

Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Úhradové podmínky platné od 1. 11. 2019 najde v článku.

Vyvážený jídelníček při užívání warfarinu

Vyvážený jídelníček při užívání warfarinu

Vyvážený jídelníček při užívání Warfarinu, který obsahuje živiny a další látky vhodné a potřebné pro Váš organizmus a zároveň vyrovnané a přiměřené množství vitaminu K.

Máme léčit asymptomatickou bakteriurii hospitalizovaných pacientů?

Máme léčit asymptomatickou bakteriurii hospitalizovaných pacientů?

Močové infekce jsou druhou nejčastěji se vyskytující infekcí u hospitalizovaných nemocných. Asymptomatická bakteriurie je často chybně považována za močovou infekci a je léčena antibiotiky.

Zemřel pan profesor Josef Marek

Zemřel pan profesor Josef Marek

S velkým zármutkem Vám musíme oznámit, že dne 22. 10. 2019 zemřel prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta 3. interní kliniky — kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, estný předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP a především jeden z nejvýznamnějších lékařů české medicíny.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.