Vše co vás zajímá


Kategorie
Záznam z webináře: Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced

Záznam z webináře: Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced

Dovolujeme si vám pozvat ke sledování záznamu z odborného webináře „Co přináší do klinické praxe studie EMPEROR – Reduced“, který se konal živě 10. listopadu 2020.

Dapagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků s chronickým onemocněním ledvin

Dapagliflozin zpomaluje progresi renální insuficience nejen u diabetiků, ale i u nediabetiků s chronickým onemocněním ledvin

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) v proximálním tubulu zpomalují progresi diabetického onemocnění ledvin a snižují u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin i kardiovaskulární morbiditu a mortalitu.

Studie Da Vinci: nová studie dokumentující (bohužel) stále starou praxi

Studie Da Vinci: nová studie dokumentující (bohužel) stále starou praxi

Na letošním virtuálním kongresu Evropské kardiologické společnosti zazněla mimo jiné prezentace poslední z průřezových šetření mapujících vzorce hypolipidemické léčby a dosahování cílových hodnot plazmatických lipidů. Takových sledování známe řadu, a to nejen v mezinárodních uspořádáních.

Malá změna úhrad znamená velkou šanci pro mnoho nemocných

Malá změna úhrad znamená velkou šanci pro mnoho nemocných

Významné změny indikačních kritérií pro úhradu inhibitorů PCSK9, zvyšují šance pro mnoho nemocných. Dostupnost této moderní léčby je od 1. října výrazně nakloněna nám i našim pacientům. Více detailů nám nabízí článek z letošního sjezdu České Kardiologické společnosti.

Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD

Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD

Sideropenie a sideropenní anémie postihuje nejméně ½ pacientů trpících Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Adekvátní substituce perorálním železem je součástí všeobecně akceptovaných doporučení u těchto nemocných. Nesnášenlivost a výskyt nežádoucích účinků při substituci perorálními preparáty obsahujícími anorganické železo je u nemocných s idiopatickými střevními záněty relativně častá.

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání

Empagliflozin snížil ve studii EMPEROR-Reduced kombinované relativní riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace kvůli srdečnímu selhání o 25 % u dospělých diabetiků i nediabetiků se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Výsledky pro primární cílový parametr byly konzistentní pro podskupinu diabetiků 2. typu i nediabetiků.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.