Vše co vás zajímá


Kategorie
Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

Česká internistická společnost se připojila ke Společné výzvě lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19. Kouření poškozuje celé tělo, zejména plíce a také významně snižuje imunitu. Kuřáci se obecně snadněji nakazí a infekční onemocnění u nich mají těžší průběh než u nekuřáků. Kuřáci jsou také častějšími pacienty nemocnic, včetně intenzivní péče, a to z mnoha dalších důvodů.

Koronavirus - edukační materiály

Koronavirus - edukační materiály

Vzhledem k aktuální situaci, která se týká nás všech, jsme se rozhodli s Vámi sdílet edukační materiály, které vytvořila nezisková organizace Loono. Materiály jsou určeny pro laickou veřejnost a věříme, že by Vám mohly pomoci v komunikaci s Vašimi pacienty a že tato forma předání informací pro Vás bude užitečná. Autoři čerpali především z doporučení Ministerstva zdravotnictví, SZÚ a WHO.

 Dětská obezita negativně ovlivňuje vývoj mozku

Dětská obezita negativně ovlivňuje vývoj mozku

Jsou studie dokládající vliv obezity ve středním věku na zvýšené riziko vývoje demence ve stáří. Zdá se však, že obezita má na vývoj centrálního nervového systému vliv již v dětství. Citovaná práce se zabývala vztahem obezity na sílu mozkové kůry a psychickou výkonnost u 9-10ti letých dětí. Je to důležitý problém, protože incidence obezity v dětském věku stále prudce narůstá.

Budoucnost medicíny - specialisté nebo generalisté?

Budoucnost medicíny - specialisté nebo generalisté?

Celkem 13 předsedů různých společností organizujících zdravotní péči ve Velké Británii vydalo v posledním čísle British Medical Journal společné prohlášení, že je urgentně třeba reformovat zdravotní péčí. Stále přibývá pacientů, kteří mají více chorob, ale specialisté se věnují jedné částí těla nebo jednomu orgánu nebo dokonce jen jedné chorobě.

Speciální vydání časopisu Cor et vasa "CASE REPORTS"

Speciální vydání časopisu Cor et vasa "CASE REPORTS"

Rádi bychom vás informovali o speciálním vydání časopisu Cor et Vasa "CASE REPORTS", které vyšlo ku příležitosti 27. výročního kongresu České kardiologické společnosti. Speciální vydání je dostupné na webových stránkách ČIS.

Stabilní angina pectoris - konzervativně?

Stabilní angina pectoris - konzervativně?

Na kongresu American Heart Association (listopad 2019), v programu vědeckých sdělení, dominovaly výsledky studie ISCHEMIA. Zkoumala již dlouho velmi diskutovanou kontroverzní otázku rozdělující kardiologickou komunitu, zda revaskularizační výkony u nemocných se stabilní anginou pectoris jsou výrazným prognostickým přínosem nebo jen symptomatickou terapií. 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.