Memorandum ČIS a ČPFS

Memorandum

z jednání zástupců ČIS a ČPFS dne 6.5.2021 v Lékařském domě ČLS JEP v Praze

Setkání iniciovala ČPFS v reakci na Přílohu č. 6. k vyhlášce č.397/2020 Sb., pojednávající o specializačním vzdělávání v základním interním kmeni.

Jednání se zúčastnili předsedající obou společností prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. a prof. MUDr. Richard Češka, CSc., za ČIS dále prof. Miroslav Souček, CSc. a MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., za ČPFS dále doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. a doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Předmětem jednání bylo postavení praxe v oboru pneumologie a ftizeologie (PNE) v rámci základního interního kmene.

Zástupci ČPFS se k jednání dostavili s cílem, aby se praxe v oboru PNE (v délce 1-2 měsíců) stala pro lékaře zařazené do oboru vnitřní lékařství obligatorní, ne pouze fakultativní součástí povinné odborné praxe v rámci kmene.

Jednání bylo vedeno v přátelském duchu, věcně a konstruktivně.

Výše uvedeného cíle nebylo dosaženo.

Bylo však dosaženo konsenzu v následujících bodech:

  • praxi v oboru PNE v rámci interního kmene považují zástupci ČIS z odborného hlediska za žádoucí
  • ČPFS zvýší svoji aktivní prezentaci v časopise Vnitřní lékařství a na vzdělávacích akcích pořádaných ČIS
  • ČIS podporuje, aby členem zkušebních komisí pro zkoušky po základním kmeni byl zástupce ČPFS
  • ČPFS poskytne ČIS mapu sítě akreditovaných zařízení oboru PNE spolu s konkrétním rámcovým syllabem obsahu praxe.

Memorandum bylo odsouhlaseno výbory obou společností

            ČIS dne: 23.6.2021

            ČPFS dne: 18.5.2021

Za ČIS:                                                                                                 Za ČPFS:

             Richard Češka, v.r.                                                                                    M. Vašáková, v.r.

Mapa sítě akreditovaných zařízení I.-III. typu oboru Pneumologie a ftizeologie